Vigdis-kontrakt til Stolt Offshore

oktober 22, 2002, 23:00 CEST

Hydro har tildelt Stolt Offshore en undervannskontrakt verd 535 millioner kroner for Vigdis Extension-utbyggingen.

Stolt Offshore skal stå for ingeniørtjenester, innkjøp og installasjon av 23 kilometer vanninjeksjons- og produksjonsstrømningsrør og kontrollkabel til Vigdis Extension-utbyggingen. Dette inkluderer nedgraving, tilbakefylling og grusdumping. Den totale kontraktsverdien er rundt 535 millioner kroner, hvorav 493 millioner kroner er fastpris.

Kontrakten med Stolt omfatter også installasjon av to nye satellittstrukturer som skal kobles opp Snorre TLP via den eksisterende infrastrukturen på Vigdis-feltet.

Prosjektleder Jan Ingar Knudsen i Hydro Teknologi og Prosjekter, er fornøyd med tildelingen.

- Stolt Offshore leverte det mest fordelaktige anbudet og innfridde våre strenge krav med hensyn til installasjonsplanen neste sommer. Dette er svært viktig for oss, siden Vigdis Extension prosjektet har en ekstremt krevende fremdriftsplan med planlagt produksjonsstart 15. desember 2003. HTP vil ha prosjektgjennomføringsansvaret, selv om Statoil tar over operatøransvaret for Tampen-området - inklusive Vigdis, fra 1. januar 2003.

Vigdis-feltet, slik det fremstår i dag, er et undervannssystem med tre brønnrammer på havbunnen, hver med fire brønnslisser, fjernstyrt fra Snorre-plattformen som også prosesserer oljen. Feltet produserer med vanninjeksjon som trykkvedlikeholdsmekanisme.

Hydro overleverte 5. juli 2002 utbyggingsplanen for det nye oljefeltet Vigdis Extension til Olje- og energidepartementet. Feltet ligger mellom Vigdis og Tordis i Tampen-området i Nordsjøen. Vanndypet er på 220-280 meter.