"Gå til hovedinnhold"

Solsikke-boringen i gang

oktober 25, 2002, 11:00 CEST

Fredag 25. oktober startet leteboringen på Solsikke-prospektet, produksjonslisens 253, nordvest for Kristiansund. Selv uten funn vil selve boringen være grensesprengende både for Hydro og norsk sokkel.

Solsikke-prosjektet står foran en krevende boreoperasjon på dypt vann, i en tid på året der lavtrykksaktiviteten i Norskehavet for alvor gjør seg gjeldende:

- På grunn av vanndybden, og fordi de geologiske forholdene er lite kjent, er boringen teknisk utfordrende. Boreriggen "Scarabeo 5" er en av de få riggene som kan håndtere operasjoner på så store vanndyp. Leteboringen skjer på 1.720 meters vanndyp, og dette er ny rekord på norsk sokkel. Totaldybden for prøveboringen vil ligge på om lag 3.150 meter, og hovedmålet for boringen er kritt sandsteiner, sier informasjonsleder Lars Bjelvin i lete- og utviklingssektoren til Hydro Olje og Energi.

Riktig rigg

13. oktober ble "Scarabeo 5" formelt tilknyttet Solsikke-boringen. Riggen skiftet BOP ("Blow Out Preventor") i Florø før den ankom borelokasjonen i blokk 6403/10 tirsdag 22. oktober. "Scarabeo 5" vil etter planen bruke 62 dager på boreoperasjonen.

- Vi har gode erfaringer med "Scarabeo 5" fra boringer på Ormen Lange og på Gjallarryggen. Hydros boremiljø i Stavanger har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av selve boreoperasjonen, og deres erfaring fra tidligere dypvannsboringer i Norskehavet har vært meget nyttig i planleggingen av brønnen, sier Bjelvin.

Nøktern til funn

Prøveboringen etter tørrgass vil foregå om lag 200 kilometer utenfor Mørekysten. Dette er den siste Hydro-opererte letebrønnen som bores på norsk sokkel i år, og derfor knyttes det også store forventninger til resultatet. Hydro vurderer funnsjansen for Solsikke som relativt god i utforskingssammenheng, men er likevel er svært nøktern med hensyn til sannsynligheten for funn.

- Sjansen for å bore tørt eller påvise hydrokarboner i ikke-kommersielle mengder er større enn at et kommersielt funn gjøres. Selv ved et eventuelt funn vil flere avgrensingsbrønner måtte bores før prospektets kommersielle potensial er avklart, presiserer Bjelvin.

Hvis Solsikke inneholder kommersielt interessante mengder av utvinnbare hydrokarboner, gir dette Hydro muligheten for å posisjonere seg i et nytt område i Norskehavet. Sammen med Ormen Lange og lovende lisenser fra 17 runde vil et drivverdig funn gi Hydro en ytterligere forsterket konkurranseposisjon på midtnorsk sokkel. Et funn i området vil også være viktig for den videre utforskningen på dypt vann i Norskehavet - frem mot 18. konsesjonsrunde.

Brønn 6403/10-1 er den første letebrønnen som bores i denne vestligste delen av Mørebassenget. PL 253 ble tildelt i 16. konsesjonsrunde i mai 2000. Solsikke-prosjektet er ledet fra Hydros utforskningsenhet for Midt-Norge, som også har utført den seismiske tolkningen og prospektevaluering. Viktige bidrag til de faglige vurderingene er også blitt gitt fra fagmiljøene på Hydros forskningssenter i Bergen og fra teknologi- og kompetanseenheten i Hydro Olje og Energi.

Hydro er operatør for Solsikke-lisensen med en eierandel på 50 prosent. Partnere er RWE-DEA med 30 prosent og Petoro med 20 prosent.