Heimdal-kontrakt til Reinertsen AS

oktober 28, 2002, 23:00 CET

Hydro har tildelt en kontrakt til en verdi av om lag 330 millioner kroner for topside-modifikasjoner på Heimdal-plattformene i forbindelse med Byggve/Skirne-utbyggingen.

Kontrakten med Reinertsen AS inkluderer oppkobling av to 12 tommers strømningsrør og kontrollkabler fra nabofeltene Byggve/Skirne, modifikasjonsarbeid av prosessanlegget og fabrikasjon og installasjon av en en 400 tonns kompressormodul.

Kontrakten inneholder også muligheter for tilleggsarbeid som vedlikehold og annet modifikasjonsarbeid i løpet av kontraktsperioden.

Gass/kondensat-produksjonen fra Byggve/Skirne feltene skal etter planen starte i mars 2004, og gasskompresjonsdelen av prosjektet skal etter planen sluttføres i oktober 2005. Kontrakten omfatter ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon og innstallasjon (EPCI).

- Alt av det viktigste utstyret, kritisk for fremdriften i prosjektet, ble bestilt sist sommer, og arbeidet har god fremdrift, sier prosjektleder Karsten Knutsen i Hydro Teknologi og Prosjekter. Hydro har god erfaring med Reinertsen AS fra andre prosjekter, og Knutsen ser fram til et godt samarbeid om Byggve/Skirne-modifikasjonene på Heimdal.

Heimdal-feltet ligger 180 kilometer nordvest for Stavanger og består av en stigerør- og distribusjonsplattform i tillegg til hovedplattformen. De to plattformene utgjør et knutepunkt for gassdistribusjon i Nordsjøen med Hydro som operatør, og flere oppkoblings- og modifikasjonsprosjekter er gjennomført på Heimdal Gassenter de siste årene.

TotalFinaElf er operatør for Byggve/Skirne-feltene, som ligger i lisens 102. Hydro har 10 prosents eierandel i denne lisensen.