Skip to content

Utreder havariet på Havøygavlen

oktober 29, 2002, 23:00 CET

En undersøkelseskommisjon starter nå arbeidet for å finne årsaken til at toppen på en av vindmøllene på Havøygavlen i Måsøy kommune i Finnmark falt ned tirsdag kveld.

Årsaken til havariet er ennå ikke klart, opplyser Øystein Jacobsen, som følger opp vindkraftprosjektet på Havøygavlen fra Hydros side. Det var moderat vind i området da haveriet skjedde.

Alle de 16 vindturbinene blir nå stoppet og kontrollert. Det tysk-danske selskapet Nordex som har levert vindturbinene, undersøker hendelsesforløpet og årsakene. Nordex har ansvar for bygging og drift av anlegget de første fem årene.

Medregnet rotorbladene rager vindturbinene 120 meter over bakken, mens selve tårnhøyden er 80 meter.

De siste av de 16 vindturbinene i vindkraftverket på Havøygavlen ble satt i drift i oktober. De vil til sammen produsere 40 megawatt.

Eierne er det nederlandske energiselskapet Nuon, Hydro og Norsk Miljøkraft, med eierandeler på henholdsvis 53,3, 41,5 og fem prosent. I tillegg til undersøkelsene som Nordex utfører, vil eierne sette ned en egen undersøkelseskommisjon.