Tar avstand fra sex-kjøp

oktober 30, 2002, 15:00 CET

Statoil tar avstand fra at ansatte kjøper seksuelle tjenester på reiser for selskapet. De siste dagers omtale i norske medier tegner et feil bilde av Statoils holdinger.

Det framgår av selskapets verdigrunnlag at en viser respekt for det enkelte menneske. Kjøp av seksuelle tjenester er klart i konflikt med denne holdningen og er derfor uakseptabelt for Statoil-ansatte på tjenestereiser.

"Det er ingen konflikt mellom Statoils holdning og den holdning som kommer til uttrykk fra barne- og familieminister Laila Dåvøy," understreker Kjølv Eivind Egeland, personaldirektør i Statoil.

"Vi forventer, og det er vår erfaring, at våre ansatte representerer selskapet på en god og lojal måte når de er på reise. Derfor har vi ikke hittil sett et behov for å innarbeide et direkte forbud i våre retningslinjer," sier Egeland.

Han fortsetter: "Våre verdier og holdninger er løpende under diskusjon og utvikling. Som følge av debatten omkring kjøp av seksuelle tjenester er det naturlig at vi ser nærmere på om det er behov for presiseringer."