Skip to content

Får tilgang til USAs gassmarked 

oktober 31, 2002, 08:00 CET

Statoil og El Paso Merchant Energy L.P. har signert en avtale hvor Statoil får rettigheter i 20 år til en tredjedel av kapasiteten i terminalen for flytende naturgass (liquefied natural gas - LNG) i Cove Point, i Maryland, USA.

El Paso Merchant Energy L.P. er et datterselskap av El Paso Corporation.

Avtalen sikrer Statoil direkte tilgang til det amerikanske gassmarkedet gjennom Cove Point-terminalen fra 2003. Cove Point er godt lokalisert i et tett befolket område med mange store gasskunder. Naturgass oppnår en attraktiv pris i dette området. Tilgang til kapasitet på LNG-terminaler i det amerikanske markedet er knapp.

I tillegg har Statoil og El Paso Global LNG Company signert en avtale der Statoil overtar kjøpekontrakten for et årlig volum på 2,4 milliarder kubikkmeter av LNG fra Snøhvit-feltet for perioden 2006-2023. De forventede kundegrupper vil være kraftverk og lokale distribusjonsselskaper i USA. Kjøpesummen er på 210 millioner dollar.

"Begge avtalene er i tråd med vår LNG-strategi. Tilgang til de verdifulle gassmarkedene på USAs østkyst representerer en attraktiv mulighet for Statoil. Vi har med dette forbedret vår posisjon for framtidig utvidelse av LNG-virksomheten i Norge og internasjonalt,” sier konsernsjef Olav Fjell.

Statoil vil, med start i 2006, tre inn i LNG-markedet gjennom produksjonen fra det Statoil-opererte Snøhvit-feltet på norsk sokkel.

Statoil markedsfører sin norskproduserte gass sammen med gassen som produseres fra den norske stats direkte økonomiske engasjement (SDØE). Inntekter og kostnader deles mellom Statoil og SDØE i henhold til de relative eierandeler. Dette vil også være tilfelle i avtalen med El Paso.

El Paso-avtalen er et viktig skritt i videreutviklingen av Statoils nordatlantiske LNG-strategi.

Statoil er også blitt invitert til å by på operatørskapet i utviklingen av LNG-produksjonen fra Plataforma Deltana-området utenfor Venezuela. Selskapet studerer dessuten mulighetene for LNG-produksjon fra det Statoil-opererte Nnwa-feltet utenfor Nigeria.

For mer informasjon:

Ottar Rekdal, direktør for internasjonal gass: tlf. 901 99 258 (mobil)

Mari Thjømøe, direktør for investor relations: tlf. 51 99 77 90 (kontor) 90 77 78 24 (mobil)

Thore Kristiansen, direktør investor relations i USA: tlf. 916 64 659 (mobil), +1 203 978 6950