Oljeproduksjon mot nye høyder

oktober 31, 2002, 23:00 CET

De siste månedene har Hydro satt flere nye rekorder for olje- og gassproduksjonen. Hydro er i ferd med å bli et 500.000 fat-selskap.

I forrige uke produserte selskapet 533.000 fat oljeekvivalenter per døgn, hvorav 60.000 fat ble produsert på felt utenfor norsk sokkel. Den økende oljeproduksjonen i andre halvår bidrar til at forventet årsproduksjon er justert opp med 15.000 fat per døgn til 470.000.

Hydro forventer å holde et produksjonsnivå på rundt 500.000 fat oljeekvivalenter per døgn i fjerde kvartal. Det er 40.000 fat mer per døgn enn det gjennomsnittlige produksjonsnivået i årets tre første kvartaler.

– Den høye produksjonen er en følge av at etterspørselen etter gass fra kundene på Kontinentet nå er svært høy. I tillegg er feltene som har hatt vedlikeholdsstans tidligere i høst nå i produksjon igjen, sier økonomidirektør Kjetil Solbrække i Olje og Energi.

– Vi merker også gevinsten av SDØE-andelene vi overtok i mai, som gir oss økt eierandel i Oseberg-feltene, sier han.

Hydros foreløpige produksjonsrekord ble satt midt i juli, da døgnproduksjonen var på opptil 541.000 fat.

Solbrække utelukker imidlertid ikke at denne rekorden blir slått senere i år. Viktige forutsetninger er i tilfelle at etterspørselen etter gass holder seg på det forventende nivået – på omkring 140.000 fat oljeekvivalenter – og at oppstarten av Tune-feltet i Nordsjøen går som planlagt.