Skip to content

Vurderer størrelse på utslipp

november 1, 2002, 11:00 CET

Hydro vurderer størrelsen på et akutt utslipp av olje fra Snorre TLP-plattformen 20. oktober.

Utslippet granskes av Hydro. Foreløpige vurderinger tyder på at utslippet kan være i størrelsesorden 30-70 kubikkmeter olje.

Utslippet fra Snorre TLP ble varslet Oljedirektoratet og SFT 21. oktober.

Hydro har tatt hendelsen alvorlig og gransker fortsatt årsak og omfang av utslippet. Det er ingen synlige spor etter utslippet, og vurderingen av omfang er komplisert.

Sintef bistår i vurderingen av omfanget.