Skip to Content
no

Nye funn på norsk sokkel

november 4, 2002, 07:25 CET

Statoil har hatt en bra letesesong på norsk sokkel så langt i år. Selskapet har nylig påvist mer olje og gass på Tyrihans Sør i Norskehavet og funnet olje i Dolly-prospektet i Tampen-området i Nordsjøen.

Under den pågående avgrensningsboringen på Tyrihans Sør-funnet har riggen Stena Don påvist mer olje og gass. Brønnen er boret til 4000 meters dyp, og det pågår nå innsamling av data.

"Foreløpig ser det ut til at vårt optimistiske anslag har slått til, men først når resultatene fra loggingen foreligger vet vi mer," sier direktør Knut Chr. Grindstad i enheten Halten/Nordland leting i Harstad.

Han betegner funnet som gledelig. Tilleggsreservene som er påvist gir en betydelig økning av totalreservene for Tyrihans Sør og Nord.

"Vi trenger flere slike funn framover for å holde prosessanleggene våre fullt beskjeftiget og for å utvikle området videre," sier Grindstad.

Tyrihans blir betraktet som en satellitt til Åsgard-feltet. Et naturlig alternativ er derfor direkte undervannstilknytning til eksisterende infrastruktur på Åsgard etter at grunnlaget for en eventuell utbygging blir nærmere avklart.

Han er godt fornøyd med den nye boreriggen Stena Don som blant annet er utstyrt med dynamisk posisjonering.

Statoil har også gjort et interessant oljefunn nord for satellittfeltene Rimfaks og Gullveig i Tampen-området. Funnet ble gjort med letebrønn 34/10-47S på Dolly-prospektet.

Boreriggen Deepsea Trym avsluttet nylig første del av letebrønnen som ligger fem kilometer nord for Gullveig, en av satellittene til Gullfaks-feltet. Et omfattende logge- og prøvetakingsprogram er avsluttet og blir nå evaluert.

I samme område, vest av Rimfaks, ble det tidligere i år påvist hydrokarboner i to strukturer, Ole - 33/9-8A og Dole - 33/9-8S.

"Dette er positive resultater og det vil utover vinteren bli vurdert mulige utbyggingsløsninger som tilleggsressurser til de store feltene i Tampen-området," sier Reidar Helland, avdelingsleder i Gullfaks resursutvikling.