Sjekker helikoptre

november 5, 2002, 14:30 CET

Alle helikoptre av typen Super Puma L2 som går til Statoil-opererte felt settes nå på bakken for teknisk kontroll.

Bakgrunnen for dette er at et helikopter av samme typen måtte foreta en kontrollert nødlanding i dag morges, tirsdag 5. november.

Foreløpige undersøkelser på dette helikopteret har avdekket betydelig skade på et hovedrotorblad, opplyser Thormod Hope, direktør for lufttransport i Statoil. Årsaken til skaden ser ut til å være at en pendelvekt på selve rotorhodet har løsnet og truffet rotorbladet. Det er for tidlig å si noe om hvorfor pendelvekten har løsnet.

"I samråd med selskapet Norsk Helikopter har vi besluttet å sjekke rotorsystemet på samtlige helikoptre av denne typen som går på våre felt. Det betyr at sju maskiner blir stående på bakken i omtrent 24 timer," sier Hope.

Halvparten av Statoils helikopterflåte som frakter personell til installasjoner på norsk sokkel, settes dermed på bakken. For mannskap som skal til og fra feltene i perioden må forsinkelser påregnes, men så langt som mulig blir det satt inn alternative maskiner, ifølge Hope.

Maskinene som settes på bakken trafikkerer alle feltene som har utflyging fra Stavanger, Bergen og Kristiansund.