Skip to content
no

Tore Torvund: Nye grep må til for videre vekst på norsk sokkel

november 5, 2002, 23:00 CET

- Toppen er nådd for produksjon av olje på norsk sokkel. Dette krever at både næringen og myndighetene tar nye grep for å opprettholde regjeringens mål om videre vekst på sokkelen, sa Hydros konserndirektør for Olje og Energi, Tore Torvund, under Oslo Petroleum Conference.

Hvordan tyne 2000 milliarder norske kroner ekstra ut av norsk sokkel de neste 50 årene?

Det var hovedspørsmålet under en av høstens viktigste oljekonferanser, "The Oslo Petroleum Conference". Tirsdag 5. november var både myndigheter og bransjen solid representert i Folkets Hus i Oslo. Tore Torvund tok plass bak talerstolen og poengterte for de om lag 200 fremmøtte at oljeeventyret kan være over raskere enn antatt.

"Vi har passert toppen"

I år er det første gang siden starten på oljeeventyret at den årlige oljeproduksjonen er mindre enn foregående år. Til tross for dette har regjeringen i stortingsmelding 38 satt målet om en økt verdiskapning på norsk sokkel, de neste 50 årene.

- Staten har helt klart mest å vinne på dette, ved at opptil 90 prosent av inntektene fra sokkelen tilfaller staten. Men dette målet er ikke mulig å nå uten vesentlige endringer i sentrale parametere og samspill mellom impliserte parter, sa Torvund under konferansens åpningsdag.

Med stortingsmelding 38 setter Regjeringen fokus på det gjenværende utvinningspotensialet av olje og gass på norsk sokkel i årene som kommer.

Meldingen skisserer to mulige utviklingsbaner for petroleumsindustrien: Den såkalte langsiktige utviklingsbanen tar utgangspunkt i fortsatt vekst på norsk sokkel de nærmeste 50 årene. Den såkalte forvitringsbanen viser hvordan olje- og gassproduksjonen på sokkelen kan stagnere raskere enn nødvendig.

Forskjellene mellom disse banene kan faktisk tilsvare 2000 milliarder norske kroner i ekstra inntekter. En slik sum vil naturlig nok ha store konsekvenser for alle aktører i den norske oljeklyngen, og ikke minst det norske samfunnet.

Viste til britisk sokkel

Torvund pekte på tildelinger av nye letearealer, økt utvinningsgrad, ny teknologi, nye arbeidsformer og nye aktører som viktige bidrag for å nå målet om en langsiktig utviklingsbane. Torvund mener også at et nytt skattesystem kan være en av de viktigste faktorene for videre vekst på sokkelen.

- En total revidering av skattesystemet for petroleumsnæringen kan være med på å realisere en økt utvinningsgrad, få inn nye aktører på sokkelen og være med på å internasjonalisere petroleumsklyngen på norsk sokkel. Og dette er helt nødvendig for å nå Regjeringens mål. Se bare på den økte aktiviteten på britisk sokkel omkring 1985, grunnet en tilpasning av skattesystemet i forhold til den gjeldende situasjonen, sa han.