"Ingen miljøeffekt på torskeegg og larver"

november 6, 2002, 11:00 CET

Ny forskning viser ingen skade på torskegg og torskelarver når de utsettes for tilsvarende konsentrasjoner av produsert vann som kan forekomme nær oljeplattformer på sokkelen. Med assistanse fra Hydro har Havforskningsinstituttet undersøkt effekten av produsert vann fra Oseberg C-plattformen på torskeegg og -larver.

Havforskningsinstituttet har siden 2001 forsket på effekter av produsert vann på fisk i dens tidlige livsfaser. Forskningen har blitt støttet av Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norsk Hydro. Det er brukt produsert vann fra Oseberg C for å få et sannere bilde enn de tidligere forsøkene med foring av torsk med noen utvalgte alkylfenol-forbindelser.

I forsøkene har Havforskningsinstituttet eksponert torskeegg og plommesekklarver for forskjellige fortynninger av produsert vann med sjøvann - fra høye konsentrasjoner for å se klare effekter (25 og 100 ganger fortynning), og ned til fortynninger som kan forventes innenfor om lag 500 meter fra en oljeplattform på norsk sokkel (1.000 og 10.000 ganger fortynning).

Resultatene viser ingen effekt med hensyn til dødelighet, klekking eller vekst når egg og larver er utsatt for doser som kan finnes i nærområdet rundt en oljeinstallasjon. De høye konsentrasjonene i forsøket medførte på sin side en betydelig økning i dødelighet, nedsatt klekkesuksess og redusert vekst.

"På den sikre siden"

- Forskningsresultatene viser så langt at egg og larver ikke skades når de eksponeres for produsert vann tilsvarende konsentrasjoner som kan finnes i nærområdet til oljeinstallasjoner på norsk sokkel, selv om høyere doser gir skade, sier Jon Rytter Hasle, leder for OLFs arbeidsgruppe for utslipp til sjø.

- Resultatet tyder på mindre skadeomfang enn det miljørisikoberegningene vår gir, slik også resultatene fra Havforskningsinstituttets alkylfenol-prosjekt gjorde. Det betyr at vi er på den sikre siden i vurderingene vi gjør for styring av nullutslippsarbeidet, sier Hasle til OLFs nyhetstjeneste på nett.

I tillegg er resultatene nok en indikasjon på at fisk på norsk sokkel ikke eksponeres for produsert vann i slikt omfang at det kan medføre skade på fiskebestander, konstaterer OLF.

"Viktig skritt videre"

Forskningsresultatet er ifølge Jon Rytter Hasle et viktig skritt videre for å kartlegge effekten av utslipp av produsert vann. Plommesekklarver og egg regnes for å være svært følsomme for stressbelastning, og det er viktig å få god kunnskap om hvordan utslippene av produsert vann påvirker disse.

- Det som gjenstår av forsøket, er å se om eksponeringen av plommesekklarver har påvirket kjønnsdifferensiering, pluss liknende forsøk med torskeyngel neste år, sier han.