Best på informasjon til finansmarkedet

november 7, 2002, 23:00 CET

Norske finansanalytikere har kåret direktør Peik Norenberg, som er leder for Investor Relations (IR) i Hydro, til den beste IR-ansvarlige i selskaper som er notert på Oslo Børs.

Hydro kom også på pallen da Norske Finansanalytikeres Forening kåret hvilke børsnoterte selskaper som er flinkest til å rapportere til finansmiljøet og aksjonærene.

Etter en svært jevn stemmegivning vant Orkla konkurransen foran Statoil, og blir tildelt Stockman-prisen. Konkurransen blant de mindre selskapene på børsen ble vunnet av Kverneland.

Kåringen av den beste IR-ansvarlige er ny av året i denne konkurransen.

– Jeg setter pris på å få en slik tilbakemelding fra viktige målgrupper. Det betyr mye for oss å ha tillit i markedet, men IR er i stor grad også lagarbeid, og dette er inspirasjon til ytterligere forbedring, sier Peik Norenberg.

Hans resept for IR-rapporteringen kan sammenfattes til langsiktig jobbing for å kommunisere selskapet utad, med vekt på åpenhet. Helt sentralt er det også å kjenne finansmarkedets behov og å ha gode kunnskaper om eget selskap.

– For å kunne etterleve denne resepten i et sammensatt, internasjonalt selskap som Hydro, er vi helt avhengig av at kolleger holder oss orientert når interessante nyheter er under utvikling.

– Skal vi gjøre en god jobb, er det nødvendig å ha et godt nettverk internt. Jeg verdsetter kollegers åpenhet, og for at IR-rapporteringen skal være tillitvekkende, er det viktig at vi som kommuniserer selskapet utad er samkjørte, sier Norenberg.

Finansanalytikerne har for øvrig tildelt Stockman-prisen til Hydro ved to anledninger, i 1992 og 1995. Årets priser blir delt ut i Oslo 28. november.

Les mer:

Norske Finansanalytikeres Forening