Grenboring gir 1,3 nye oljemilliarder fra Troll-feltet

november 10, 2002, 23:00 CET

Boring inn i nye områder av Troll-feltet har gitt svært gode resultater. Olje for 1.300 millioner kroner ved dagens oljepris er raskt lagt til reservebanken som følge av friske blikk på seismikk og anvendelse av avansert boreteknologi.

- Grenbrønnene som Hydro har boret på Troll, er et godt eksempel på selskapets satsing på økt oljeutvinning fra eksisterende felt, sier Tor Madsen, leder for Petroleumsteknologi i Troll Olje.

- Ved hjelp av ny seismikk, grundige geologisk vurderinger og ny brønnteknologi har vi med utgangspunkt i eksisterende havbunnsutstyr gått inn i områder som det tidligere har vært for usikkert økonomisk å bore opp.

Resultatet i denne omgang er to nye grener på en nedstengt brønn, som til sammen gir en reservetilvekst på 7,2 millioner fat olje.

En "dårlig" brønn

Brønnen det gjelder, E-6, ble opprinnelig ferdigstilt i 1997. Men den produserte dårlig, og det ble besluttet å bore den på nytt i 2000, blant annet basert på studier av 4D-seismikk.

I fjor høst ble det etter ytterligere studier av seismikken besluttet å føye til enda en gren til brønnen, en gren som skulle gå inn i et til da uboret område som lå motsatt retning av den allerede besluttede grenen.

Beslutningen om å bore en ekstra horisontalgren inn i et tidligere uutforsket område, ble gjort betydelig enklere fordi den nye grenteknologien gjorde det mulig å utforskingsbore til en sterkt redusert kostnad sammenliknet med konvensjonell teknologi.

Fra beslutningen om den nye grenen ble fattet og til selve boringen ble gjennomført tok det bare ti måneder. De geologiske resultatene i begge de horisontale grenene var bedre enn forventet, og det ble besluttet å forlenge dem, slik at avstanden fra tå til tå på grenene nå er oppsiktsvekkende 4,8 kilometer.

Brønnen startet 6. november å produsere olje til den Hydro-opererte Troll B.