Lærer entreprenørene å bli skadefrie

november 13, 2002, 23:00 CET

Tre mindre fraværsskader ble sluttresultatet etter den store vedlikeholdsstansen på Scanraff i høst. Dette er en tredel av antall skader under forrige vedlikeholdsstans.

Scanraff har gjort en omfattende innsats for å redusere personskadene som dessverre ikke er uvanlige i forbindelse med omfattende vedlikeholdsarbeider. Og arbeidet har båret frukter: Tre mindre klemskader uten varige mén ble årets resultat.

- Etter vedlikeholdsstansen i 1998 fikk vi og vår samarbeidspartner Preem hjelp av Hydro med å utføre en sikkerhetsrevisjon. Målet var først og fremst å redusere antall skader blant kontraktoransatte, forteller Scanraffs administrerende direktør Per V. Olsson. Normalt har entreprenøransatte langt flere skader enn ansatte på Scanraff.

Målet er null skader

Et hovedpunkt i handlingsplanen var å prekvalifisere entreprenørene. Det vil si at bedriften ble bedt om å legge fram skadestatistikk og informere om sine sikkerhetsrutiner. Gjennomgangen bekreftet at små bedrifter gjerne henger etter på dette området.

Neste steg ble opplæring. I undervisningsmaterialet inngikk blant annet en spesialprodusert interaktiv video med påfølgende test, forteller Olsson, som er svært fornøyd med effekten av sikkerhetsarbeidet.

- Målet vårt er null skader. Men med tanke på risikoen ved omfattende vedlikeholdsarbeid der nærmere 2.400 personer er engasjert, er ikke årets resultat dårlig.

Sikkerhetsarbeidet ved Scanraff pågår året rundt og er ikke konsentrert til de store vedlikeholdsstansene. Hittil i år er det registrert tre fraværsskader , hvorav to fall - ett fra sykkel og ett i dusjen - blant raffineriets egne ansatte.

- De seneste to årene har vi vært skadefrie, så tre skader i år var irriterende, sier Olsson.

Scanraff har innført et bonussystem som innebærer at alle ansatte får bonus for hver skadefri uke.