Scanraff investerer i miljøproduksjon

november 13, 2002, 23:00 CET

Oljeraffineriet Scanraff investerer over tre milliarder kroner i et anlegg som skal produsere tilnærmet svovelfri diesel.

I høst starter Scanraff oppgraderingen av anlegget som vil gjøre det mulig å tilvirke diesel med et svovelinnhold på under 10 ppm (part per million) svovel.

Den totale investeringen er beregnet til 3,3 milliarder svenske kroner og omfatter selve oppgraderingsanlegget, inklusive avsvovling, et hydrogenanlegg og hjelpeanlegg, opplyser seksjonssjef Knut Solberg i Hydro Energi, som er medlem av styret i Scanraff.

- Anlegget vil ta inn lavpriset gassolje, som normalt anvendes som fyringsolje, og oppgradere den til så godt som svovelfri diesel.

Diesel har i dag normalt et svovelinnhold på 150 ppm. EU krever at svovelinnholdet skal reduseres til 50 ppm fra 2005, og til 10 ppm i 2008. Scanraff planlegger imidlertid å starte produksjonen av sin svovelfrie diesel allerede i 1. kvartal 2005, tre år før EUs regler innføres.

– Dette gjør vi fordi markedet allerede nå etterspør svovelfri diesel, forklarer Solberg.

Scanraff eies av det saudiarabiske selskapet Preem og Hydro, med henholdsvis 75 og 25 prosent. Raffineriet, som har en kapasitet på om lag 10 millioner tonn per år, produserer fyringsolje og drivstoffer. Rundt 40 prosent av dieselen som raffineriet tilvirker i dag, er lavsvovlig. Etter oppgraderingen vil denne andelen øke til 70 prosent.