Godt posisjonert for gassmarkedet

november 14, 2002, 13:30 CET

Statoil er godt posisjonert for det nye gassregimet etter overgangen til selskapsbasert salg. Det sa konserndirektør for Naturgass Peter Mellbye under et presseseminar i Oslo i dag, 14. november.

I presentasjonen, med tittelen A new gas regime, snakket Mellbye om Norges posisjon i forhold til det europeiske gassmarkedet. Han redegjorde også for de endringer som nå skjer i gassmarkedet, restruktureringen av norsk kontinentalsokkel og Statoils posisjon i utvalgte områder.

Overgangen fra salg gjennom Gassforhandlingsutvalget til selskapsbasert gassalg ble fullført 1. oktober 2002. Det europeiske gassdirektivet ble iverksatt i 2000.