Multiple VR - nestenvirkelighet i sanntid

november 19, 2002, 23:00 CET

Kvinnen med briller som vifter med en stav foran noe som godt kunne likne Harry Potter, er slett ikke i gang med det siste interaktive spillet fra Nintendo...

Bildet viser i stedet Elisabeth Skoglund, geofysiker i Hydro, som var med da den første VR-linken i sanntid nylig ble oppkoplet mellom anleggene til Utforsking og Produksjon Internasjonal i Oslo, Bergen og Houston i Texas.

VR står for "virtual reality, eller virtuell virkelighet på norsk. VR-teknologien er utviklet i fellesskap av Hydro og Christian Michelsen Research, og kalles internt for "Cave". Den gjør det mulig for boreingeniører, geofysikere og geologer å studere oljereservoarer gjennom en VR-modell basert på seismiske avbildninger.

Når de tar på seg 3D-briller kan de ganske enkelt spasere inn i feltet og undersøke de forskjellige lagene av olje, gass og vann mer inngående.

Nesten problemfritt

- Dette er den første treveistesten som har vært vellykket, forteller en oppglødd geofysiker i Hydro, Rolf Helland, og synger falskt på "Singing in the rain" over høyttaleranlegget fra solfylte Houston for å erte terge kollegene i det regnfylte Bergen.

"Houston, I think we have a problem," svarer hans Bergens-kollega Trond Andersen.

Helland og Mons Midttun spilte viktige roller i utviklingen av VR-prosjektet hos Hydro. Christopher Giertsen var prosjektleder hos Christian Michelsen Research. FoU-prosjektet ledes nå av geofysiker Jens Grimsgaard i Hydro.

- Det viktigste er hvordan vi bruker dette i fellesskap, i samarbeid på tvers av fagområdene, og at flere par øyne ser på de samme problemene, reflekterer Helland.

- Fjernsamarbeid gjør det mulig for de internasjonale kontorene å få tilgang til hjemmebaserte fagfolk og grupper, og å evaluere prospekter sammen i sanntid. En ekstra fordel er det selvsagt at reisetiden begrenses, ettersom vi nå kan arbeide sammen omtrent når som helst vi måtte ønske.

- Den eneste ulempen er at man ofte må stå opp tidligere og jobbe senere for å kompensere for tidsforskjellene, kommenterer Grimsgaard med glimt i øyet.

Nesten på null tid

Cave-en kutter drastisk ned på tiden som går med til å planlegge brønner.

- Det som før tok to-tre uker, kan nå gjøres på to-tre dager, og noen ganger bare på én dag, sier Andersen.

Det er dokumentert at bruken av VR på Oseberg-feltet i Nordsjøen har spart inn 100 planleggingsdager for åtte brønner, noe som har økt produksjonen med rundt 5,2 millioner fat olje og økt inntektene med 86 millioner dollar. Cave er også blitt brukt i omfattende grad på Troll-feltet.

- Snart kommer vi til å bruke det for å evaluere 2D-seismikk for første gang på et felt i Libya, forteller Skoglund.

Nesten verdensomspennende

De kommersielle rettighetene til Cave ble tidligere i år solgt til Schlumberger Information Solutions, som i dag markedsfører teknologien over hele verden under slagordet "Inside Reality." Avtalen markerer den første kommersialiseringen av et interaktivt VR-system som kombinerer seismikk, reservoarteknologi, boring og brønnplanlegging.

- Det er helt klart at Hydro er en av de viktigste kildene til VR-teknologi, kommenterer direktør i Schlumberger Information Solutions (SIS), Ihab Toma, og legger til at hans selskap også benytter Inside Reality som et rekrutteringsverktøy.

- Vi brukte det nylig på en rekrutteringstur. Det var en skikkelig vekker for studentene. Ikke bare frister det dem til å gå inn i Schlumberger, men det fører også flere unge mennesker inn i oljebransjen. Det gjør at oppfatningen av bransjen endres fra lavteknologi til spissteknologi.

Både Midttun og Gjertsen er nå en del av SIS. Helland er del av geofysikk-gruppen ved Hydro kontor for Mexicogolfen i Houston, som ledes av direktør Helge Haldorsen.

Nesten menneskelig

- Er Harry Potter i rommet nå? spørs Andersen mens han fininnstiller treveissambandet fra Bergen. Figuren som representerer de fjerntilkoblede deltakerne i en VR-sesjon, likner unektelig på den unge trollmannslærlingen, med sitt store, runde hode med briller og en arm med en peker.

- Kanskje vi i framtiden har en biblioteksamling med forskjellige manifestasjoner, slik at hver samarbeidspartner kan ha sin egen gjenkjennelige identitet, sier Grimsgaard, og tilføyer at det er teknisk mulig å legge fotografier av ansiktene til deltakerne over manifestasjonene, slik at de får en persontilknytning.

Nesten overalt

Hydro utvikler også en desktop-versjon av Cave for å gjøre det mulig å samarbeide med fjerntliggende steder som ikke har tilgang til spesialutstyrte VR-rom.

- Fordelen er at man kan fjernsamarbeide med for eksempel Angola, der de ikke har tilgang til Cave, sier Grimsgaard og tilføyer at det PC-baserte programmet skal være oppe og kjøre i løpet av januar 2003. Cave er for tiden installert ved sju anlegg i Norge og ett i Houston.

Hydro utvider bruken av VR til nye områder, inkludert virtuell geologi, marin virksomhet, riggkonstruksjon, simulering av gasseksplosjoner og produksjonssimulering.

- Da vi startet i 1997, var dette helt i det blå - vi visste ikke hvor det ville føre oss hen, bemerker Helland.

- Det er nå vi ser at mulighetene i VR er uendelige.