Produksjonsrekord på Tampen

november 21, 2002, 23:00 CET

Aldri før har Hydros felt på Tampen produsert så mye olje som onsdag 20. november. Med en døgnproduksjon på over 500.000 fat står de fem plattformene Snorre TLP, Snorre B, Visund, Vigdis og Tordis for om lag en sjettedel av norsk oljeproduksjon.

Snorre TLP har vært i produksjon i over ti år og holder fortsatt et høyt produksjonsnivå. Snorre B, som kom i produksjon sommeren 2001, produserer om lag 70.000 fat i døgnet.

Hydro har drevet en langsiktig utvikling av selskapets operatørskap i Tampen-området etter at Snorre, Vigdis og Tordis ble overtatt fra Saga Petroleum i 1999.

I henhold til en avtale fra 1999 vil operatørskapet for disse feltene, samt Visund, bli overført til Statoil fra årsskiftet.

"Imponerende"

- Jeg er imponert over den innstillingen og innsatsen Tampen-organisasjonen legger for dagen, sier direktør Torgeir Kydland i Hydro-sektoren Drift og Utvinning Norge.

- Dette er en profesjonell organisasjon som viser evne til å fokusere. Medarbeiderne har systematisk jobbet med arbeidsmiljø og utviklet et godt sikkerhetsfokus.

- I tillegg til en positiv produksjonsutvikling, har vi jobbet for å drive feltene mer rasjonelt, og vi har gjort flere tiltak for å øke reservoarutnyttelsen i de enkelte felt og oppnå en bedre utnyttelse av infrastrukturen i området, sier Kydland.

Snorre TLP har i løpet av det siste året klatret opp i elitedivisjonen på norsk sokkel og har inntatt en plass blant de 25 prosent mest veldrevne feltene på konsulentselskapet McKinseys rangering.

Nye utbyggingsplaner

Hydro leverte i sommer inn to nye utbyggingsplaner for nye prosjekter i Tampen-området. Den ene omfattet utnyttelse av gassreservene i Visund-feltet. Gassproduksjonen fra Visund blir fremskyndet med to år og vil starte opp i 2005.

Hydro har også de siste årene gjort funn i Tampen-området. Den andre utbyggingsplanen omfatter utbygging av funn i området rundt Vigdis-feltet.