Hydro stiller med fartøy til Spania-aksjon

november 24, 2002, 23:00 CET

Hydro stiller ankerhåndteringsfartøyet "Far Scout" til disposisjon for oljevernaksjonen i Spania.

"Far Scout", som inngår i Hydros forsynings- og beredskapsflåte, går fra Mongstadbase mandag ettermiddag med lense- og oppsamlingsutstyr. 

Spanske myndigheter ba lørdag 23. november Statens forurensningstilsyn om norsk bistand til oljevernaksjonen etter forliset til tanskipet MT "Prestige" vest av Spania.

Som følge av oppfordringen har SFT mobilisert to fartøyer. Slepebåten "Boa Siw" er allerede dratt til Spania. Norsk Hydro har med umiddelbar virkning fristilt "Far Scout", og fartøyet gjøres nå klar for avreise med det mest moderne oppsamlingsutstyret for oljesøl.