Skip to Content
no

"Vi har fått et personlig ansvar"

november 25, 2002, 23:00 CET

- Før var det en tendens til at vi skrev oss ut av problemene. Vi skal selvfølgelig fortsatt rapportere hendelser og tilløp til hendelser, men nå legges det mye større vekt på personlig ansvar og handling.

Jorun Sauarlia og Arne Lurås er to av de om lag 700 medarbeiderne i Drift og Utvinning i Hydro Olje og Energi som hittil har deltatt på den nye sikkerhetstreningen. Begge er svært positive til det nye treningsopplegget, først og fremst fordi det konsentrerer seg om atferd og handling.

- Tidligere var veien fram til handling for lang. Nå vet vi at hver og en av oss har ansvar for å handle, sier Jorun Sauarlia.

Hun har 15 års fartstid fra forpleiningen på Oseberg og har deltatt i atskillige kurs gjennom årene. Men hun er aldri tidligere blitt så påvirket av et kurs som det verdibaserte atferdskurset, forteller hun.

- Både i form og innhold var dette en positiv opplevelse. Vi som har gått på kurset, er ivrige etter å begynne å arbeide og praktisere det vi har lært.

Gjennomføringen viktigst

Arne Lurås har 25 års erfaring som prosesstekniker og har arbeidet 13 år offshore. Han er enig med sin kollega.

- Kurset ga ny energi, sier han. - I Hydro har vi alltid vært opptatt av sikkerhet, men vi har hatt en tendens til å skrive oss ut av problemene. Og har du følelsen av å drukne i papir, går du fort lei.

- Selvfølgelig skal vi fortsatt rapportere hendelser og tilløp til ulykker, men selve rapporteringen har kanskje vært tillagt for stor vekt. Nå blir gjennomføringen viktigere enn rapporteringen.

Både Sauarlia og Lurås forteller at det gjorde inntrykk at lederne, som deltok på kurset på lik linje med alle andre, innrømmet at det var rom for forbedringer. Men, sier de, hver og en har ansvar for å gjøre arbeidsplassen så sikker som mulig.

Utrygg?

Er ikke arbeidsplassene offshore trygge? Har kanskje de som arbeider på installasjoner til havs, grunn til å kjenne en aldri så liten usikkerhet?

Nei, mener Sauarlia og Lurås.

- Arbeidsplassen er sikrere i dag enn før. Men på en oljeplattform har vi ganske kompliserte systemer som krever at vi arbeider strukturert, sier Lurås.

- Jeg har aldri kjent meg utrygg, verken under helikoptertransporten eller på plattformen. Men vi vet jo at vi arbeider i en risikofylt virksomhet, sier Sauarlia. Hun har erfart, sier hun, hvor viktig den kontinuerlige sikkerhetstreningen på plattformen er. Under hvert arbeidsopphold på to uker, blir det arrangert to sikkerhetsøvelser.

- For ikke så lenge siden hadde vi noe som kunne ha vært tilløp til gasseksplosjon og måtte gå i livbåtene. Da forstod i alle fall jeg betydning av den kontinuerlige drillingen. Hele operasjonen gikk nesten automatisk, uten noe som helst problem. Det kjentes betryggende.