Prises for brønnintervensjon

november 28, 2002, 11:45 CET

Statoil er tildelt en internasjonal pris for å være det beste selskapet innen fagområdet brønnintervensjon.

Senior fagleder John Haukvik mottok prisen på vegne av Statoil under den årlige, europeiske konferansen Coiled tubing and well intervention roundtable, som ble arrangert i Aberdeen i Skottland sist uke.

"Dette er en anerkjennelse for fagmiljøet vårt. Det viser at vi er ledende på dette området," sier Haukvik.

Statoil har utviklet intervensjonsverktøyet brønntraktoren, og var først ute med å ta metoden i bruk. Statfjord-feltet i Nordsjøen sparer for eksempel 250 millioner kroner årlig på å bruke brønntraktorteknologi ved vedlikehold av brønner, sammenlignet med andre inngrepsmetoder.

"Brønnintervensjon gir økt verdiskaping, og er et satsningsområde for Statoil. Vi har stadig flere modne felt. Utfordringen er å få mest mulig ut av brønnene. Intervensjon er en forutsetning for å oppnå høy utvinning fra reservoarene," framholder Haukvik.

Han tilføyer at intervensjonsteknologi også bidrar til å forlenge feltenes levetid.

Ved prisutdelingen ble det trukket fram at Statoil er i teten på teknologiutvikling innen området, og at selskapet viser åpenhet og vilje til å dele sine erfaringer med industrien for øvrig.