Meitemark spiser boreavfall

november 29, 2002, 08:15 CET

Meitemarkkompostering og asfaltproduksjon. Statoil går nye veier for å utvikle gode teknikker for behandling av boreavfall. Selskapet kan nå gjenbruke 67 prosent av oljebasert og 50 prosent av vannbasert borevæske.

Prosjektet Total Fluid Management (TFM) har som mål å bidra til verdiskaping ved blant annet å utvikle gode teknikker for avhending og gjenbruk av borekaks og -væsker.

"I årene framover må vi regne med stadig strengere utslippsrestriksjoner. TFM arbeider for å utvikle gode miljøstrategier og teknikker for å redusere problemene med ulike avfallsstoffer fra boring og brønnoperasjoner," sier prosjektleder John Eirik Paulsen.

Det mest attraktive er å få til resirkulering av materialene slik at ingenting må deponeres som spesialavfall. TFM har klart å redusere avfallsmengdene betydelig.

Når det gjelder oljebasert avfall, pågår forsøk med meitemarkkompostering av oljeholdig kaks ved forskningsinstitusjonen Jordforsk. Meitemark mates med kaks og væske blandet med husdyrgjødsel, og marken omdanner avfallet til god vekstkompost.

I tillegg har Statoil i samarbeid med asfaltprodusenten Veidekke gjort et forsøk med å nytte oljeholdig kaks i asfaltproduksjon.

"Dette er interessant for oss. Testen indikerer ingen avgassing eller andre miljøproblemer, asfalten er slitesterk og vi får ikke noe restavfall," sier Paulsen.

Av de totale kostnader for behandling av avfall på land, inklusive avfall fra landanleggene, utgjør kostnadene for ilandbrakt boreavfall rundt 60 prosent.