Hydro sponser Nobels Fredssenter

desember 3, 2002, 23:00 CET

Hydro har besluttet å bidra med to millioner dollar, eller nær 15 millioner kroner, til opprettelsen av Nobels Fredssenter. Hydro er første større sponsor som går inn med støtte til Fredssenteret, som skal åpnes i Oslo 7. juni 2005.

Nobels Fredssenter vil være lokalisert i den restaurerte Vestbanestasjonen rett overfor Oslo Rådhus, der den årlige utdelingen av Nobels Fredspris finner sted.

Økonomiske midler som stilles til rådighet gjennom partnerskap som Fredssenteret inngår, skal benyttes til å bygge opp utstillinger og opprettholde senteret som et aktivt, internasjonalt møtested for næringsliv, myndigheter og turisme - basert på teknologi, spesialarrangementer, jevnlige konferanser året rundt, utdanningsprogrammer og ikke minst utstillingene selv.

Gjennom bidraget på to millioner dollar blir Hydro anerkjent som en såkalt "Founding Partner" og vil være representert i en egen avdeling som tar for seg alle partnere som på liknende måte har bidratt til opprettelsen av Fredssenteret. Som eksklusiv sponsor innen global energi- og aluminiumvirksomhet vil Hydro også dra andre fordeler av samarbeidet, blant annet vil selskapet få tilgang til spesielle billetter til Nobelpris-seremonien, -banketten og -konserten, samt marketing-muligheter.

- Norsk Hydro har lenge støttet arbeidet for menneskerettigheter, og vårt partnerskap med Nobels Fredssenter er et godt eksempel på vår forståelse av samfunnsansvar, av "corporate social responsibility". Samarbeidet med Nobels Fredssenter er også en viktig del av vårt arbeid med å styrke Hydros profil og merkevare både nasjonalt og internasjonalt, kommenterer Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

Åpningen av Nobels Fredssenter er lagt til 7. juni 2005 og vil være ledd i markeringen av 100 års dagen for den fredelige oppløsningen av unionen mellom Norge og Sverige i 1905. Også 100 års jubileet for dannelsen av Norsk Hydro er i 2005.

- Velkommen som sponsor

Direktør Geir Lundestad ved Det norske Nobelinstitutt ønsker Hydro velkommen som sponsor for Nobels Fredssenter.

- Norsk Hydros engasjement er et viktig ledd i arbeidet for fred i verden. Vi ser fram til at mange andre multinasjonale selskaper gjør som Hydro og bidrar til å støtte opp om Alfred Nobels visjon. Hydros verdensomspennende industriaktiviteter har, sammen med engasjementet for samfunnsansvar og en bærekratig utvikling, gitt selskapet en lederrolle når det gjelder å finne industrielle løsninger, og dette gjør selskapet til en ideell støttespiller for Nobels Fredssenter, sier han.

Under undertegningen av avtalen med Hydro i Nobelinstituttet i Oslo onsdag pekte lederen for Den norske Nobelkomiteen, direktør Gunnar Berge, på at Staten vil sette Vestbanen-bygningen i stand. I tillegg regner man imidlertid med at det vil koste rundt 100 millioner kroner å gjøre klar utstillingen, som skal framstille fredsprisvinnernes liv og virke, men også ta opp krig- og fredsspørsmål mer allment.

- Avtalen med Hydro vil være et godt reisverk. Jeg tror den også vil gjøre det lettere å få med andre støttespillere, konstaterte Berge.

 

Mer informasjon om Nobelinstituttet og Nobels Fredssenter:

www.nobel.no