Brudd på regelverk om arbeidstid

desember 3, 2002, 13:00 CET

Statoil har avdekket omfattende brudd på regelverk i forhold til overholdelse, oppfølging og kontroll av arbeidstidsbestemmelser på norsk sokkel.

Dette går fram av Statoils revisjonsrapport Overholdelse av arbeidstidsbestemmelser på flyttbare boreinnretninger. Rapporten konkluderer med at det er svakheter i rutinene for oppfølging på dette området i riggselskaper, serviceselskaper og i Statoil.

"Dette er uakseptabelt. Statoil vil i nært samarbeid med leverandørene sørge for bedre rutiner og kultur slik at regelverket ikke brytes," sier konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge, Henrik Carlsen.

Ikke noe arbeid haster så mye at det rettferdiggjør å gå på akkord med sikkerheten, understreker Carlsen.

Han påpeker at brudd på arbeidstidsbestemmelsene er et problem i bransjen.

Mange av tiltakene for å bedre på dette ble igangsatt allerede mens revisjonen pågikk. Framover kommer Statoil til å skjerpe oppfølgingsrutinene, både internt og i forhold til leverandørene.