Samarbeidsavtale med Ringeriks-Kraft

desember 3, 2002, 23:00 CET

Hydro Energi har inngått samarbeidsavtale med Ringeriks-Kraft AS om krafthandel og andre tjenester.

Etter avtalen skal Hydro levere all elektrisk kraft til Ringeriks-Kraft (RiK) og bistå med finansiell håndtering av produksjonsporteføljen. Hydro Energi har utviklet skreddersydde løsninger for dette formålet, og avtalen vil kunne danne mønster for videre utvikling innenfor dette segmentet, heter det i en redegjørelse fra Hydro Energi.

Avtalen er unik i sitt slag både for Hydro og RiK. For Hydro er avtalen en av de mest omfattende som er inngått med et omsetningsselskap, både når det gjelder produkt- og tjenestespekter, varighet og graden av partnerskap. Tjenestene og produktene i avtalen er spesialtilpasset for RiK .  

Som en del av avtalen skal Hydro og RiK utvikle spesielle produktpakker innen kraft, olje og gass for videresalg til RiKs kunder. Avtalepartene vil i tillegg se på muligheter for et regionalt samarbeid innenfor områder som miljøvennlig kraft og grønn energi. Hydro vil i et slikt samarbeid kunne bistå RiK med blant annet kompetanseutvikling og handelsmessig bistand.

- Hydro har som strategi å utvikle samarbeid med få og gode regionale omsetningsselskaper innen elektrisk kraft. Hydro Energi har valgt RiK som samarbeidspartner med bakgrunn i at RiK er et innovativt og ledende omsetningsselskap i sin hovedregion i Norge, sier ass. direktør Hanne Harlem i Hydro Energi.

- For RiK betyr avtalen et samarbeid med en av Europas ledende og mest framtidsrettede aktører innenfor krafthandel. Dette vil sikre selskapets kunder gunstige betingelser i lang tid framover og etter hvert også tilgang på nye produkter og tjenester. For eierne vil avtalen bidra til stabil avkastning, sier adm. direktør Vinsents Gaaserud i Ringeriks-Kraft AS.

Besøk Ringeriks-Kraft på internett:

www.rik.no