"Bideford Dolphin" løfter ankre

desember 5, 2002, 23:00 CET

Boreplattformen "Bideford Dolphin" har avsluttet brønnarbeidene på Tordis-feltet. Brønnen er sikret, og riggen gjør seg klar til å forlate feltet.

"Bideford Dolphin" vil etter planen forlate Tordis-feltet i løpet av de kommende 24 timer for å gå til verksted. Det er oppdaget en ny sprekkdannelse i riggen.

Fire fartøyer er i gang med ankerhåndtering ved "Bideford Dolphin". Fredag kl. 10.30 var det 58 personer om bord i boreplattformen. Personell blir fortløpende demobilisert og fløyet til land. Under slep vil det være om lag 20 personer igjen på riggen.