Kjøper gasslager i Storbritannia

desember 6, 2002, 07:00 CET

Statoil har kjøpt rettigheter til et underjordisk gasslager som skal bygges i Aldbrough i nærheten av Hull på østkysten av England.

Overtakelsen av gasslageret skjer som en følge av en avtale mellom Statoil og Intergen om at Statoil skal kjøpe alle aksjene i Aldbrough Gas Storage Company Ltd. Intergen er eid 50-50 av Shell og Bechtel.

Lageret skal brukes som en buffer mot mulige driftsforstyrrelser ved gassterminaler. Det skal også fungere som en ekstra forsyningssikkerhet for Statoils gassleveranser til det britiske markedet.

Lagerets muligheter for raskt å kunne levere og trekke tilbake gass vil støtte Statoils handel med gass.

I alt skal tre underjordiske lagre klargjøres for å kunne ta imot mellom 170 og 230 millioner kubikkmeter gass (6-8 milliarder kubikkfot). En åtte kilometer lang rørledning må også legges fra The National Transmission System til lagerhallene i Aldbrough. I tillegg skal det installeres kraftlinjer til Yorkshire Electricitys nettverk, samt at det skal installeres et sjøvannsbasert filtersystem.

Alt skal etter planen være klart for oppstart og tilknyttet gassrørledningsnettet tidlig i 2007.

"Dette anlegget gir oss en sikkerhet for vår gassforsyning fra norsk kontinentalsokkel. Det er også et forretningsverktøy for å styrke verdien av vår gassportefølje," sier direktør og prosjektleder Mike Kelly i Statoil UK.

Gassen blir levert gjennom Vesterled-rørledningen, som strekker seg fra Heimdal-plattformen i Nordsjøen og videre gjennom Frigg-rørledningen til St. Fergus-terminalen i Skottland.