Alexandra Bech: Våre ansatte - nøkkelen til suksess

desember 8, 2002, 23:00 CET

Hydro har styrket sine programmer for organisasjonsutvikling med sikte på å få maksimalt utbytte av potensialet som de ansatte representerer. De ansatte er en nøkkelfaktor for suksess, konstaterte konserndirektør Alexandra Bech på Hydros Kapitalmarkedsdag i Oslo 9. desember.

--– Menneskelige ferdigheter og kompetanse har vært viktige elementer i alle de store endringene i Hydro gjennom 2002, påpeket Bech.

Hun beskrev også hvordan selskapets toppledelse nå er yngre, mer internasjonal og mindre mannsdominert enn bare for noen få år siden. – Det har skjedd en virkelig forandring på toppen, sa hun.

Bech definerte Hydros "People Policy" (personalpolitikk) som en av de viktigste verktøyene for å utvikle en resultatorientert kultur i Hydro.

– Vi ønsker å skape et dynamisk og åpent internasjonalt jobbmarked for stillinger på alle nivåer i organisasjonen, inkludert toppnivåene, sa hun.

Som et resultat av endringene i toppledelsen i Hydro de siste årene, har 44 prosent av konsernets sektordirektører, tidligere kalt divisjonsdirektører, ikke-norsk bakgrunn og en av dem er en kvinne. Det er nå én kvinne i Hydros konsernledelse, og ni av dem som rapporterer direkte til konsernledelsen, er kvinner, mot ingen i 1999.

I samme periode er gjennomsnittsalderen for medlemmene av konsernledelsen og deres nærmeste kolleger redusert fra 52 til 48 år.

– Endringene er resultat av en bevisst plan for å øke mangfoldet i selskapet og sikre en dynamisk toppledelse, sa Alexandra Bech.

Oppkjøp og andre store endringer har økt antall ansatte i Hydro til over 50.000, fordelt på om lag 60 land, hvorav 63 prosent arbeider i Aluminium. Over to tredeler av selskapets ansatte arbeider utenfor Norge.

– Hydros selskapskultur representerer en styrke, men også en utfordring. Vi arbeider for å gjøre den mer resultatorientert og samtidig beholde de tradisjonelle verdiene i Hydro-kulturen, slik som åpenhet og fleksibilitet, en aktiv dialog med de ansatte og lokalsamfunnet, i tillegg til likeverd, respekt og ansvarlig forretningsførsel, sa Bech.

– Viktige verktøy for å utvikle en resultatorientert kultur er programmer for lederutvikling, aktiv bruk av kompensasjonsordninger, et åpent internasjonalt jobbmarked og en profesjonell endringsledelse, la hun til.