Kapitalmarkedsdagen 2002

desember 8, 2002, 23:00 CET

Om lag 200 analytikere, pressefolk og andre inviterte møtte mandag generaldirektør Eivind Reiten og medlemmer av Hydros konsernledelse for å bli informert om operasjonelle og strategiske forhold i selskapet.

Hydro inviterer hvert år finansanalytikere og presse fra inn- og utland til en presentasjon og oppdatering av selskapets virksomheter og strategiske vurderinger.

Presentasjonene blir gjort av selskapets konsernledelse, og deltakerne har anledning til å stille spørsmål. Arrangementet er blitt et viktig møtested mellom Hydros konsernledelse og eksterne interessenter.

I år fant "Kapitalmarkedsdagen" sted mandag 9. desember i Felix Konferansesenter på Aker Brygge. På denne siden finner du utdrag av informasjonen som ble gitt under det nær fem timer lange arrangementet. Lysark-presentasjonene er på engelsk.