Eivind Reiten: Hydro leverer!

desember 8, 2002, 23:00 CET

Vi møter lønnsomhetsmålene for 2002, og uten at vi regner med hjelp fra markedet har vi satt oss enda høyere mål for 2003. Generaldirektør Eivind Reiten skrur CROGI-målet opp fra 8-9 prosent i år til 8,5-9,5 neste år. Målet for olje- og gassproduksjonen er økt til 510.000 fat i 2003.

Eivind Reitens hovedbudskap til finansmarkedet på selskapets årlige Kapitalmarkedsdag mandag var: Hydro leverer!

– Vi leverer resultater, utvikler porteføljen og gjennomfører forbedringer slik vi har lovet, understreket Reiten. Han påpekte at det har skjedd mye siden han sist samlet analytikere fra fjern og nær til storsamling i Oslo – og at utviklingen i markedsforholdene ikke har vært til det positive etter at han tok over som generaldirektør i Hydro for 19 måneder siden. Oljeprisene har vært høye, men ustabile, aluminiumprisene er lave og gjødselprisene under den langsiktige trenden.

Hydro-sjefen understreket at aktiv utvikling av selskapets portefølje er en nøkkel til gode resultater.

– Overtakelsen av det tyske aluminiumselskapet VAW tidligere i år var ikke bare viktig for å styrke aluminiumvirksomheten. Den raske gjennomføringen ble også en vellykket prøve på vår evne til å integrere et så stort selskap, sa Reiten.

Det var for øvrig ikke bare selve sammenslåingen som skjedde raskt og relativt smertefritt. Også Hydros finansielle styrke er gjenopprettet og tilbake på målet om et forhold mellom gjeld og egenkapital på 0,5, blant annet takket være høy kontantstrøm fra selskapets virksomheter.

Prosjekter, kjøp og salg i rute

Reiten la til at Hydro ikke bare har overtatt tyske VAW aluminium AG det siste året, men også det franske aluminiumselskapet Technal og en del av Statens direkteeide andeler i oljefelt i Nordsjøen. På den annen side er vesentlige deler av det danske landbrukselskapet KFK blitt solgt. For aluminiumvirksomheten Flexible Packaging er det inngått avtale om salg, og også enkelte olje- og gassandeler er solgt. Til sammen har Hydro siden 1999 solgt virksomheter for 22 milliarder kroner.

– Alle våre store utbyggingsprosjekter er også i rute, flere av dem godt foran skjema både når det gjelder leveringstid og kostnader, understreket Reiten og viste til Grane-feltet i Nordsjøen, QAFCO-utbyggingen i Qatar og Alunorte i Brasil, samt første fase av det nye aluminiumverket i Sunndal, som ble åpnet for få dager siden.

Eivind Reiten viste til at Hydro også leverer økt sikkerhet.

– I løpet av det siste året har vi lykkes med å bedre allerede sterke sikkerhetstall ytterligere. VAW kom tidligere i år inn i Hydro med vesentlig høyere ulykkestall. I løpet av de siste månedene er antallet skader sterkt redusert, og de er i ferd med å nærme seg standarden i selskapet for øvrig.

Olje og Energi leverer

Om Olje og Energi sa Reiten at forretningsområdet leverer meget gode resultater. Det skyldes ikke bare høye oljepriser.

– Jeg kan bekrefte at vi er i rute og vil nå vårt forhøyde mål om en oljeproduksjon på 470.000 fat per døgn i 2003. Det representerer en økning på 12 prosent i forhold til året før. I 2003 regner vi med å produsere 510.000 fat per døgn, og vi har forlenget ambisjonen om en årlig vekst på åtte prosent med ytterligere ett år – til og med 2006. Reserveerstatningen ligger an til å bli høyere enn uttaket både i 2003 og 2004.

Han viste til at selskapet for tiden gjennomfører et omfattende internasjonalt boreprogram. Dette programmet, som hittil har vært skuffende, vil bli avsluttet i 2003, og Eivind Reiten varslet en grundig gjennomgang av resultatene neste år før iverksettelsen av nye programmer.

Aluminium og Agri leder

– Innenfor Aluminium er vi i ferd med å skape et selskap i verdensklasse. Vi tar sikte på en global lederposisjon og kan vise til god framdrift når det gjelder forbedringer og kostnadsreduksjoner hittil i år. For 2003 øker vi ambisjonene med ytterligere om lag 350 millioner kroner.

Om Agri sa han at Hydro på gjødselområdet er i en klar internasjonal lederposisjon og at selskapet vil ha oppmerksomhet rettet mot ytterligere produktivitetsforbedringer og også muligheter som måtte oppstå i en videre konsolidering av gjødselindustrien.