John Ottestad: Driften har førsteprioritet

desember 8, 2002, 23:00 CET

Kontinuerlig bedring av resultatene fra driften har førsteprioritet. Jeg er glad for å kunne si at våre forretningsområder leverer. Vi skjerper avkastningskravene og vurderer alle prosjekter inngående, ikke bare kapitaldisiplin, men at de gjennomføres på tid og kost, sa konserndirektør John O. Ottestad på Hydros Kapitalmarkedsdag i Oslo mandag.

Ottestad poengterte at Hydro skal klare å møte målet om avhendelser for 10 milliarder kroner innen utløpet av 2003. Så langt er virksomheter for seks milliarder kroner solgt etter at målet på 10 milliarder kroner ble annonsert. Siden 1999 har selskapet solgt unna virksomhet for 22 milliarder kroner.

John O. Ottestads presentasjon (PDF 340 KB)

I år har selskapet kjøpt nye virksomheter for 28 milliarder kroner. Kjøpet av det tyske aluminiumselskapet VAW aluminium AG var det største oppkjøpet noe norsk selskap har gjort i utlandet – vel 20 milliarder kroner i tillegg til pensjonsforpliktelser på over tre milliarder. Kjøpet av statlige eierandeler i felt i Nordsjøen kostet Hydro 3,4 milliarder kroner, mens overtakelsen av det franske aluminiumselskapet Technal hadde en prislapp på 870 millioner kroner.

John Ottestad karakteriserte Hydros likviditet som komfortabel, med langsiktige lån og et forhold mellom gjeld og egenkapital på 0,5.

– Vi har intensjoner om å beholde vår "single A"-rating hos kredittanalysebyråene, understreket han. – Vi har vist at vi er i stand til å bringe forholdet mellom gjeld og egenkapital raskt tilbake til det langsiktige målet selv etter meget store investeringer.

De siste årene har Hydro brukt CROGI ("Cash Return On Gross Investment") som viktigste finansielle mål. Med samlede investeringer på 207 milliarder kroner og et avkastningskrav på 10 prosent, bør altså resultatene ligge i overkant av 20 milliarder kroner. Ottestad karakteriserte bruken av CROGI som et viktig ledelsesverktøy for å måle effekten av de interne forbedringstiltakene. I år ventes CROGI å ende et sted mellom åtte og ni prosent. Ambisjonene for neste år er et halv prosentpoeng høyere.

– Olje og Energi følger stort sett samme mønster som selskapet som helhet. Agri har historisk hengt etter, men bidrar nå til å løfte Hydros resultater. Aluminium har bedret resultatene vesentlig i år, men det er fortsatt mer å hente. Vi venter økning også for Olje og Energi. Agri vil fortsette å levere bedre resultater i 2003, mens Aluminium skal hente inn de to andre områdenes forsprang. Aluminium gjør det største spranget framover i 2002, og vi venter at de vil fortsette å bedre resultatene mer enn de øvrige også i 2003, sa John Ottestad.

John O. Ottestads presentasjon (PDF 340 KB)