Jon-Harald Nilsen: - Hydro Aluminium styrket i svakt marked

desember 8, 2002, 23:00 CET

VAW og Technal er integrert. Nye omsmelteverk i Spania og Texas og det nye metallverket i Sunndal er satt i drift, og VAW Flexible Packaging er solgt. Markedsposisjonene er styrket i et svakt marked, sa konserndirektør Jon-Harald Nilsen på mandagens Kapitalmarkedsdag i Oslo.

Samtidig understreket han at hovedfokus for Hydro Aluminium fortsatt vil være kostnadsforbedringer. Selskapets styrker er innovasjonsevne, gode kunderelasjoner og evne til å drifte verkene med høy produktivitet, sa han.

Nilsen fastslo at Hydro Aluminium i 2004 skal møte selskapets avkastningskrav, CROGI-målet ("Cash Return On Gross Investment") på 10 prosent.

- Vi venter en viss økning i aluminiumskipningenei 2003, fastslo Nilsen. Han kunne vise til økte skipninger både fra valseverkene og fra pressverkvirksomheten den siste tiden, men viser til at det fremdeles råder usikkerhet om utviklingen i verdensøkonomien. - I en vanskelig markedssituasjon har vi greid å styrke vår posisjon vesentlig.

På metallsiden er aluminiumindustriens oppmerksomhet ikke minst rettet mot utviklingen i Kina. Tradisjonelt har landet vært importør av aluminium, men i årene framover ventes de å bli netto eksportør. Også situasjonen i den nordvestlige delen av USA, der store deler av aluminiumindustrien fortsatt er stengt ned på grunn av kraftmangel, følges med våkent øye.

Lederteam med fem nasjonaliteter

Internt er det integreringen av det tyske aluminiumselskapet VAW og det franske byggsystemselskapet Technal som har hatt størst oppmerksomhet det siste året. Begge disse omfattende prosessene har skjedd meget raskt og uten store problemer. Nilsen karakteriserer den effektive gjennomføringen som en ny "industristandard".

Etter sammenslåingen består ledelsen i Hydro Aluminium av ledere av fem nasjonaliteter.

Kostnadsforbedring i metallverkene

Kostnadene for produksjon av primærmetall er på vei ned og vil ytterligere bli redusert etter hvert som en større del av det nye smelteverket i Sunndal blir tatt i bruk. Stadig mer av produksjonen vil skje ved store, effektive og miljøtilpassede verk. Samtidig har de minste smelteverkene en fordel av at de ligger nær markedene og kan produsere høyverdige støperiprodukter.

Når 2002 ebber ut, vil selskapets støperier ha håndtert tre millioner tonn aluminium i løpet av året. Kostnadene per tonn er redusert, og Hydro har vært en drivkraft i omstruktureringen av dette markedet.

Styrke i videreforedling

Hydro har over flere tiår bygd opp en meget effektiv styringsmodell for den omfattende pressverkvirksomheten i Europa. Produktiviteten ved selskapets anlegg i Europa er vesentlig større enn i USA. Kompetanse fra det europeiske systemet blir derfor nå satt inn for å bedre driften ved de amerikanske verkene.

- Innenfor valsede produkter har selskapet mangedoblet omsetningen etter overtakelsen av VAW. Hydro er nå en av de fire store aktørene i dette markedet og har spesielt sterk posisjon innenfor litho (leveranser av trykkplater til grafisk industri), folie og plater til bil, opplyste Jon-Harald Nilsen.

I bedre balanse

Direktør Arvid Moss poengterte at Hydro Aluminium etter VAW-overtakelsen er et selskap i bedre balanse mellom primærproduksjon og videreforedeling. Også på primærmetallsiden er posisjonen styrket gjennom lavkostverk utenfor Europa, og Automotive-aktivitetene er blitt utvidet til også å omfatte støpte produkter og plater

- Vi har nådd "kritisk størrelse" på nye områder, sa han. Framover blir en av utfordringene å redusere produksjonskostnadene på metallsiden og videreutvikle nedstrømsaktivitetene i Europa og i utvalgte markeder utenfor Europa. På automotive-siden er målet å styrke vår globale posisjon i utvalgte segmenter, og det arbeides hardt for å bedre driften ved de av anleggene som ennå ikke leverer tilfredsstillende resultater.