Tore Torvund: Oljeproduksjonen øker

desember 8, 2002, 23:00 CET

I år øker Hydros produksjon av olje og gass med 12 prosent. Neste år ligger det an til en økning på åtte prosent - til 510.000 fat i døgnet. Deretter kommer oljeproduksjonen til å vokse med åtte prosent årlig, i alle fall ut 2006. Viktigste ambisjon ved siden av å finne og utvinne mer olje og gass: Kostnadsdisiplin.

Produksjonsøkningene konserndirektør Tore Torvund forespeilte på Hydros Kapitalmarkedsdag i Oslo mandag, var ikke tomme gassbobler. De bekreftes av planene for nye felt som vil komme i produksjon de nærmeste fire årene.

Ett av dem er det Hydro-opererte feltet Grane, som ventes å bidra med 77.000 fat daglig når det kommer i produksjon i oktober neste år. Så langt tyder det på å kunne skje til en pris som ligger en milliard kroner under budsjett.

Satser på olje internasjonalt

Mens den Hydro-opererte utbyggingen av Ormen Lange kommer til å forsyne Europa med store mengder gass mot slutten av dette tiåret, er det først og fremst olje Hydro er på jakt etter internasjonalt. Leteboringen på blokk 34 i Angola, som det på forhånd var knyttet store forventninger til, er årets store skuffelse, men Torvund understreker at det tross alt er gjort flere funn i 2002. De blir nå nærmere evaluert.

- Internasjonalt mener vi at Hebron og Annapolis i Canada, videre utvikling i Angola, Anaran i Iran og Murzuk i Libya er interessante prosjekter, sa Tore Torvund. I den forbindelse understreket han verdien av samarbeidet med partnerne Petro-Canada, Sonangol i Angola, NIOC i Iran og TotalFinaElf i Libya. Han opplyste at resultatene fra det pågående internasjonale leteprogrammet vil bli grundig evaluert før selskapet tar stilling til nye skritt.

Hydro finner for øvrig mer olje og gass enn selskapet produserer. Både i 2003 og 2004 vil reserveerstatningen være positiv - tilgangen på nye ressurser er større enn produksjonen.

Konkurransekraft i gass

Hilde Myrberg, lederen for Hydro Energi, poengterte at liberaliseringen av energimarkedene er grunnlaget for Hydros ambisjoner i Europa.

- Norsk gass har en konkurransemessig gunstig kostnadsposisjon sammenliknet med gass både fra Russland og LNG fra Midt-Østen. Vi vil ha flere landingsmuligheter for denne gassen i Europa. På den måten kan vi sende "fri" gass dit hvor markedet til enhver tid er best. Hydro regner med å ha betydelige frie gassmengder til disposisjon når Ormen Lange kommer i produksjon i 2007.

Hun opplyste at det foregår en integrasjon i verdikjeden både for gass og el-kraft og at de to markedene er i ferd med å nærme seg hverandre.