Øker kostnadsrammen for Snøhvit 

desember 13, 2002, 11:45 CET

Kostnadsrammen for Statoils Snøhvit-prosjekt i Barentshavet er økt med 5,8 milliarder kroner fra 39,5 til totalt 45,3 milliarder kroner.

Prosjektet gir fremdeles tilfredsstillende lønnsomhet for Statoil ved en gasspris tilsvarende en oljepris på 14,5 dollar (2000-USD) per fat over hele feltets levetid.

"Statoil har gått grundig gjennom utbyggingsprosjektet. Dette arbeidet har redusert usikkerheten i kostnader og prosjektgjennomføring, og vi har nå et godt grunnlag for å gjennomføre prosjektet i henhold til oppdaterte planer," sier konsernsjef Olav Fjell.

Snøhvit er den første utbyggingen i Europa som er basert på et anlegg for flytende naturgass (liquefied natural gas - LNG). Det er basert på bruk av ny teknologi og anlegget er omfattende og komplisert.

Som en følge av gjennomgangen av prosjektet har Statoil allerede styrket oppfølgingen av arbeidet med behandlingsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest, både i egen organisasjon og i forholdet mot hovedkontraktøren Linde.

"Hovedårsaken til kostnadsøkningen er at anleggets kapasitet tidlig ble øket med 30 prosent samtidig som konsekvensene for en slik økning i et stort LNG-anlegg ble undervurdert," sier Egil Gjesteland, direktør for Snøhvit.

Dette har ført til en betydelig vektøkning for landanlegget. I tillegg har kostnadene økt som følge av at skattesaken med det europeiske frihandelsforbundets overvåkningsorgan ESA utsatte oppstarten av anleggsarbeidet.

Statoil har en andel på 22,29 prosent i Snøhvit. Kostnadssøkningen på 5,8 milliarder kroner tilsvarer dermed fire øre nominelt etter skatt per aksje i Statoil.

Se presentasjonene her.