Skip to Content
no

Oppdrag på Alfa Nord

desember 16, 2002, 11:00 CET

Statoil har, på vegne av rettighetshaverne i satellittfeltet Sleipner Vest Alfa Nord i Nordsjøen, inngått intensjonsavtaler om rørlegging, rørleveranser og marine operasjoner.

Avtalene har en samlet verdi på i overkant av 430 millioner kroner.

Allseas Marine Contractors skal grøfte og legge den om lag 18 kilometer lange rørledningen mellom satellittfeltet og behandlingsplattformen Sleipner T. Verdi på dette oppdraget er 226 millioner kroner.

Sumitomo Corporation, representert ved Sumitomo Metals, skal levere rørmaterialer til prosjektet til en verdi av 106 millioner kroner.

European Marine Contractors skal installere bunnramme og manifold på satellitt-feltet, samt grøfte og legge kontrollkabel mellom satellitten og Sleipner A-plattformen. Kontraktsverdien er rundt 50 millioner kroner.

Subsea7 skal installere ekspansjonssløyfer på rørledningen, og koble rørledning og kontrollkabel til satellitten. Dette oppdraget er verdt drøyt 50 millioner kroner.

"Med disse tildelingene skyter utbyggingen av Sleipner Vest Alfa Nord fart," sier Thor Christian Andvik, ansvarlig for anskaffelser i prosjektet.

Han opplyser at bunnrammen skal installeres i mai og manifolden i september 2003. Rørene skal leveres om ett år. Rørlegging og marine operasjoner skal gjennomføres i perioden fra april til juli 2004.

Statoil har tidligere tildelt Aker Kværner oppdraget med plattformmodifikasjoner og oppkobling av satellitten til Sleipner A og T. Transocean skal bore og komplettere produksjonsbrønnene på feltet.

Sleipner Vest Alfa Nord skal levere kondensat og gass fra 1. oktober 2004.