Kraftavtale med RAO

desember 16, 2002, 23:00 CET

Hydro Energi har inngått avtale med det russiske energiselskapet RAO UES om kjøp av 300 MW kapasitet for året 2003.

Avtalen trer i kraft med virkning fra 1. januar neste år. Kraften blir levert via Finland og går inn i det felles nordiske kraftmarkedet. Importen vil bidra til å bedre kraftbalansen i Norden.

Hydro hadde en tilsvarende avtale i 2001 - da var avtalevolumet 200 MW.