Tørt i Blåmeis

desember 17, 2002, 07:00 CET

Statoil har fullført en leteboring i Blåmeis-prospektet i Norne-området i Norskehavet. Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i boringen.

"Brønnen ble boret i et prospekt med stort oljepotensial, men det ble også vurdert som et høyrisiko prospekt. Resultatet er derfor ikke veldig overraskende, men likevel er vi selvsagt skuffet." Det sier Roger Inge Johansen, ansvarlig for leteaktivitetene i området.

Brønn 6608/11-3 ble boret i utvinningstillatelse 128, om lag 15 kilometer øst for Norne-feltet. Formålet var å påvise olje i reservoarsandstein av jura alder. Boringen ble avsluttet ved rundt 2000 meters dybde, i bergarter av trias alder.

Utvinningstillatelse 128 omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Tidligere funn i lisensen er Norne, Stær, Svale og Falk.

Riggen Stena Don gjennomførte boringen på 21 dager. Det er om lag én uke raskere enn planlagt.

"Stena Don har nok en gang gjort en meget effektiv jobb, og operasjonen ble gjennomført uten skader på mennesker eller materiell," framholder Johansen.

Resultatet fra denne boringen får ingen betydning for det videre leteprogrammet i Norne-området. To nye leteboringer er besluttet i lisensen, i prospektene Lerke og Gråspett. Borestart er planlagt i første halvdel av 2003.