"Bideford Dolphin" gjenopptar operasjonene på Tordis

desember 19, 2002, 23:00 CET

Reparasjonsarbeidene på boreplattformen "Bideford Dolphin" er avsluttet, og riggen er på vei for å gjenoppta boreoperasjonene på Tordis-feltet.

"Bideford Dolphin" avsluttet midlertidig operasjonene på Tordis-feltet, da det ble oppdaget sprekkdannelser i plattformunderstellet.

Skadene er nå utbedret ved verft, og riggen er tilbake i operativ stand.