Utbyggingen av Vigdis Extension godkjent

desember 19, 2002, 23:00 CET

Planen for utbygging og drift av den Hydro-opererte Vigdis Extension ble fredag godkjent av Regjeringen i statsråd.

Vigdis Extension ligger sør for Snorre-feltet i Nordsjøen. Utbyggingen innebærer en utvidelse av den eksisterende undervannsutbyggingen på Vigdis-feltet. Produksjonen fra dette feltet er fallende, og Vigdis Extension vil bidra til at ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur blir utnyttet.

Produksjonen fra Vigdis Extension vil, via det eksisterende undervannsanlegget på Vigdis, bli transportert til Snorre-feltet for prosessering. Fra Snorre vil oljen fra Vigdis Extension bli transportert til Gullfaks-feltet for lagring og omlasting, mens gassen vil bli eksportert gjennom Gassled, som er det nye felles eierskapet for gasstransportsystemet på norsk sokkel.

De økonomisk utvinnbare ressursene er anslått til ni millioner standard kubikkmeter olje og en milliard standard kubikkmeter gass.

Hydro har beregnet investeringene i tilknytning til prosjektet til 2.676 millioner 2002-kroner.

- Skal en nå den langsiktige utviklingsbanen for norsk petroleumsvirksomhet er det viktig at prosjekter som Vigdis Extension realiseres. Prosjektet ivaretar miljø- og fiskerihensyn på en fullt ut akseptabel måte og har robust økonomi. Jeg synes derfor det er positivt at Vigdis Extension vil bli utbygd, uttaler olje- og energiminister Einar Steensnæs i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Tredje undervannsutbygging på Tampen

Vigdis Extension er den tredje undervannsutbyggingen Hydro gjennomfører i Tampen-området.

- Med utbyggingen av Vigdis Extension har vi nådd de målene vi satt da vi overtok operatørskapet for Snorre, Vigdis og Tordis i 2000, konstaterer Torgeir Kydland, direktør for Drift og Utvinning Norge i Hydro.

- Vi har brakt Snorre-plattformen opp i eliten av de mest effektivt drevne feltene i Nordsjøen. Vi har forbedret sikkerhetsutviklingen og økt produksjonen fra de fire Hydro-opererte feltene Snorre, Visund, Vigdis og Tordis med rundt 100.000 fat pr. dag, samtidig som vi har gjennomført en krevende operatørskifteprosess, påpeker han og retter en takk til alle som har vært involvert i arbeidet med Vigdis Extension.

- Den nye undervannsutbyggingen Vigdis Extension vil gi en god utnyttelse av ressursene i området og bidrar til en bedre utnyttelse av prosessanlegget på Snorre-plattformen, sier Kydland.

Vigdis Extension omfatter bygging og installasjon av et undervannsanlegg med tre produksjonsbrønner og tre injeksjonsbrønner. Forboring av brønnene vil starte i mars neste år, med planlagt produksjonsstart i desember samme år.

Operatørskapet for Vigdis-feltet vil fra årsskiftet bli overført til Statoil, som ledd i avtalen som ble inngått i forbindelse med Hydros overtakelse av Saga Petroleum i 1999.

FAKTA OM VIGDIS:

 • Beliggenhet: Blokk 34/7 om lag 210 kilometer nordvest for Bergen og 7 kilometer sørvest for Snorre-plattformen.
 • Deltakere:
  Hydro (operatør) 13,28 prosent

  Statoil 28,22 prosent
  Petoro 30,00 prosent
  EssoMobil 10,50 prosent
  TotalFinaElf 5,60 prosent
  RWE-DEA 2,80 prosent
  Idemitsu 9,60 prosent

 • Produksjonsstart: Juni 1997
 • Produksjon 2001: Olje 66.490 fat pr. døgn
 • Gjenværende utvinnbart: Olje 62 millioner fat
 • Forventet produksjon 2002: Olje 41.000 fat pr. døgn