Historisk signering av Gassled-avtalen

desember 19, 2002, 23:00 CET

Olje- og energiminister Einar Steensnæs kunne fredag presentere det nye styringsregimet for gasstransport fra norsk sokkel under en pressekonferanse i Oslo. Samtidig ble avtalen om felles eierskap for gasstransportsystemet, Gassled, signert av representanter for de samarbeidende oljeselskapene, blant dem Norsk Hydro.

Fredag 20. desember vil for ettertiden framstå som en historisk dag for Norge som gasseksportør. Da ble nye forskrifter og regler fastsatt for adgangen til det norske gasstransportsystemet.

Bestemmelsene innebærer en omfattende omlegging av styring og prising av kapasitet i gasstransportsystemet. Innføringen av de nye bestemmelsene betyr også at reglene i EUs gassdirektiv for oppstrøms gassrørledningsnett blir gjennomført i norsk lovgivning.

Det norske gasstransportsystemet er verdens største offshore gasstransportsystem, og omfatter mer enn 6.000 kilometer rørledninger fra norsk sokkel til det norske fastlandet, til Storbritannia og til Kontinentet. Systemet transporterer 12 prosent av Europas samlete gassforbruk.

Til stede ved signeringen av Gassled-avtalen om eierskap i rørledninger og behandlingsanlegg for naturgass, herunder eksportrørledningene til Storbritannia og Kontinentet, var representanter fra Norsk Agip, ExxonMobil, Fortum, Norske Shell, Norsk Hydro, Statoil, TotalFinaElf, Norske Conoco og Petoro. Hydros eierandel i Gassled er på 11,134 prosent.

Også representanter fra Gassled-operatøren Gassco og brukere av det omfattende gasstransportsystemet på norsk sokkel var invitert til signeringen, som fant sted i Olje- og energidepartementet.

Imponert

- Dette er en stor begivenhet, for det er ikke hver dag man blir enige om et samarbeidsprosjekt til en samlet verdi av 200 milliarder kroner. Personlig er jeg både imponert og stolt over den innsatsen som de enkelte oljeselskaper har lagt ned og viljen til å finne løsninger på en meget kompleks og krevende operasjon, uttalte statsråd Einar Steensnæs på pressekonferansen som fulgte kontraktsigneringen.

Steensnæs understreket at Gassled vil gi selgere av norsk gass bedre muligheter til å møte utfordringene knyttet til liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet. Et kostnadseffektivt transportsystem åpner samtidig for bedre utnyttelse av marginale felt. Gassled er uansett et viktig bidrag for å realisere Regjeringens langsiktige utviklingsbane for verdiskaping fra den norske petroleumssektoren.

Olje- og energiministeren kom direkte fra statsråd på Slottet, der det ved Kongelig resolusjon var blitt fastsatt nye bestemmelser for bruk av gassledninger og tilknyttede anlegg på og fra norsk sokkel. De nye bestemmelsene og etableringen av Gassled gjør ifølge Steensnæs at det helhetlige gassforvaltningsregimet nå er på plass.