Statoil-teknologi til Spania

desember 20, 2002, 16:00 CET

Statoil deltar i en norsk ressursgruppe som bistår med oljevernteknologi i opprenskningsaksjonen etter tankskiphavariet utenfor den spanske atlanterhavskysten.

I forbindelse med utbyggingen av Norne-feltet i Norskehavet ledet Statoil utviklingen av en ny type spesialutstyr for oppsamling av olje. Dette utstyret egner seg også meget godt til å samle opp oljen som lekker ut fra tankeren Prestige. Tre slike oppsamlere er lånt ut til aksjonen i Spania. Det er fremdeles tilstrekkelig med oppsamlere igjen til at nødvendig beredskap knyttet til Norne-feltet opprettholdes.

"Statoil synes det er positivt at norsk teknologi og kompetanse knyttet til oljevern kan utnyttes på en god og effektiv måte også i andre land," sier Stig Bergseth, direktør for Helse, miljø og sikkerhet i Statoil.

Ressursgruppen er etablert av NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap). Operasjonsdirektør Jon Rødal har vært på havaristedet.

"Vi var svært fornøyd da vi så hvor effektivt dette utstyret var på denne tykke oljen. Dette er norsk oljevernteknologi på sitt beste," sier Rødal. Han legger til at i løpet av de siste par dagene er omtrent 1000 tonn olje samlet opp.

NOFO-systemet som deltar i aksjonen består av forsyningsskipet Far Scout, som har to av oppsamlerne om bord, og slepebåten Boa Siv. De to fartøyene har en havgående oljelense mellom seg. Et tilsvarende system er på vei til Spania og kommer til å være framme før helgen, opplyser Rødal.

Den 26 år gamle Bahamas-registrerte tankeren Prestige kom i havsnød utenfor den spanske nordvestkysten den 13. november. Etter seks dager brakk 40.000-tonneren i to og sank på 3500 meters dyp.