Årlig millionstøtte til Redd Barna

desember 22, 2002, 23:00 CET

Stor giverglede hos Hydros ansatte og Hydro-konsernet kommer arbeidet for barns rettigheter til gode: I år strømmer nær to millioner kroner fra Hydro til Redd Barna i Norge.

- Hydro har egentlig aldri gjort noe stort nummer ut av pengestøtten som årlig tilfaller norske Redd Barna gjennom ulike kanaler; det er liksom ikke vår stil å "skryte" for mye av slikt, sier informasjonssjef Tove Veierød i Hydro Media, til daglig ansvarlig for Hydro-konsernets ulike sponsoraktiviteter.

Likevel viser hun til at Hydro er den største bedriftsgiveren hos Redd Barna. Og pengegavene gjør utvilsomt stor nytte hos en organisasjon som driver et omfattende hjelpearbeid blant barn både i Norge og i utlandet. 

Gavene til Redd Barna kommer gjennom tre hovedkanaler i Hydro:

  • Hydro-ansatte i Norge gir på individuell basis i år til sammen 1,2 millioner kroner til Redd Barna gjennom jevnlige trekk fra lønnskontoen i Hydros interessekontor. Lønnsgiv-ordningen i Hydro har eksistert siden 1986.
  • Hydro-konsernet har i år bevilget 650.000 kroner i direkte støtte til Redd Barna, mot 500.000 kroner i tidligere år.
  • Hydro støtter også Redd Barna ved at en andel av konsernets interne julekortsalg er øremerket organisasjonen.

- Til sammen utgjør dette en årlig Hydro-støtte til Redd Barna på nær to millioner kroner. Fra konsernets side er vi stolte av å være samarbeidspartner med Redd Barna, og det er veldig hyggelig å konstatere at så mange av våre ansatte føler det samme og demonstrerer det ved sin store giverglede, sier Veierød.

Humanitær organisasjon for å sikre barns rettigheter

Norske Redd Barna ble stiftet i 1946 og er en medlemsbasert humanitær organisasjon med kontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim.

Redd Barna arbeider for å sikre barns rettigheter i Norge og utlandet. Arbeidet omfatter både langsiktig bistand og nødhjelp, og fordeler seg på seks hovedområder - grunnutdanning, barnearbeid, seksuell utnytting av barn, barn i krig og katastrofe, årsaker til fattigdom og brudd på barns rettigheter.

Redd Barnas arbeid drives i hovedsak med innsamlede midler og med støtte fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD).

Redd Barna yter bistand i 28 land utenom Norge, og er til stede med egne representanter i 15 av disse landene. Norske Redd Barna er medlem av den Internasjonale Redd Barna-alliansen, som består av 30 nasjonale Redd Barna-organisasjoner. Til sammen arbeider Redd Barna-alliansen i mer enn 120 land.

 

Besøk Redd Barna på nett:

www.reddbarna.no