Skip to Content
no

Inngår intensjonsavtaler

desember 23, 2002, 12:00 CET

På vegne av rettighetshaverne i Kristin-prosjektet har Statoil inngått intensjonsavtaler for rørlegging og marine operasjoner på gass- og kondensatfeltet i Norskehavet.

Avtalene har en samlet kontraktsverdi på rundt 560 millioner kroner.

Allseas Marine Contractors skal installere en om lag 30 kilometer lang gasseksportrørledning. Gassrøret går i en sløyfe fra den flytende produksjonsplattformen Kristin til gasstransportsystemet Åsgard transport, hvor den skal koples opp. Derfra går den tilbake til Kristin. Installasjonen skal skje våren 2004.

Coflexip Stena Offshore skal installere seks produksjonsrør på til sammen 39 kilometer. Rørene skal gå fra fire produksjonsstasjoner og inn til Kristin-plattformen.

Selskapet skal også installere en oljeeksportrørledning på rundt 23 kilometer. Rørledningen skal gå fra Kristin og opp til lagerskipet Åsgard C.

Arbeidet omfatter også installasjon av manifolder, kontrollkabler, servicelinjer, fiberoptisk kabel samt all oppkobling av rørledningene.

Hoveddelen av arbeidet skal utføres våren og sommeren 2004. Resten av oppkoblingene mot plattformen skal skje i 2005, når installasjonen har kommet til feltet.

Saipem har tidligere fått kontrakten med å installere de fire bunnrammene. Arbeidet skal utføres våren 2003.

Statoil er operatør for Kristin-feltet. Rettighetshavere er Petoro, Norsk Hydro, ExxonMobil, Agip og TotalFinaElf.