Skip to content

Sigyn produserer

desember 23, 2002, 08:00 CET

Produksjonen fra satellittfeltet Sigyn i Nordsjøen kom i gang søndag 22. desember, rundt tre måneder før opprinnelig planlagt.

"Vi er fornøyde med å være i mål foran plan og med å ha holdt budsjettet," sier Tor Torsøy, som er Statoils leder for utbyggingen av feltet.

ExxonMobil, ved datterselskapet Esso Exploration & Production, er operatør for gass-og kondensatfeltet med en andel på 40 prosent. Statoil (50 prosent) og Norsk Hydro (10 prosent) er partnere.

Etter avtale mellom rettighetshaverne har Statoil vært ansvarlig for bore- og undervannsoperasjonene samt modifiseringene på Sleipner A-plattformen. Torsøy opplyser at selskapet har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med operatøren under utbyggingen.

Det produseres fra forekomstene Sigyn Øst og Sigyn Vest med henholdsvis én og to brønner i samme havbunnsramme. Brønnstrømmen sendes gjennom to rørledinger til den Statoil-opererte Sleipner A-plattformen.

Produksjonen fra feltet styres fra Sleiper A, mens Esso er ansvarlig for reservoarstyring.

Sigyn-reservoarene ble oppdaget av Esso i 1982 og 1997. Feltet ligger rundt 12 kilometer sørøst for Sleipner Øst. Anslått levetid er 10 år.