Vellykket forboring på Grane

januar 9, 2003, 23:00 CET

Forboringen av brønner er avsluttet på det Hydro-opererte Grane-feltet, 185 kilometer vest for Stavanger Nordsjøen. Boreprogrammet ble gjennomført innenfor budsjett og avsluttet to måneder før planen samtidig som det ble boret to brønner mer enn opprinnelig planlagt.

Forboringen startet 1. september 2001 og ble avsluttet 7. januar i år. Boreprogrammet omfattet ni produksjons- og tre injeksjonsbrønner.

Med de ni forborede produksjonsbrønnene vil Grane produsere 70 prosent av platåproduksjonen før boringen av de resterende produksjonsbrønnene starter på Grane-plattformen.

To av injeksjonsbrønnene som nå er boret, skal brukes til å injisere gass for trykkstøtte i reservoaret, mens den tredje skal injisere borekaks og produsert vann.

Totalt skal det bores 35 brønner på Grane, hvorav 27 skal være produksjonsbrønner. De resterende brønnene skal bores fra Grane-plattformen, der Odfjell Drilling vil ha ansvaret for boreoperasjonene.

"God jobb"

– Mannskapet på den Saipem-eide boreriggen Scarabeo 6 har gjort en god jobb og har samarbeidet godt med Grane-feltets rigg-gruppe i Bergen, sier feltsjef Svein Hatlem. Han er også Hydro Olje og Energis oppdragsleder for utbyggingen.

Når boreprogrammet har vært vellykket, er det også på grunn av grundig planlegging. Siden boreriggen Scarabeo 6 har relativt liten lagringsplass, har Hydros rigg-gruppe lagt vekt på at kun det boreutstyret som var nødvendig til enhver tid, skulle være på plass.

– Granes rigg-gruppe på land og mannskapet på boreriggen klarte å forutse hvilket utstyr det ville bli behov for. Hadde ikke dette fungert så godt som det gjorde, kunne vi fort hatt langt mer nedetid når værforholdene hindret oss i å transportere nye forsyninger, sier Hatlem.

Ny boreteknologi

Bruken av ny boreteknologi har spilt en sentral rolle under forboringsprogrammet. Sammen med Schlumberger Oilfield Services har Hydro utviklet og tatt i bruk det nye boreverktøyet "Ultra Deep Resistivity Tool".

– Denne teknologien har gitt oss mulighet til bedre plassering av brønnbanene med tanke på maksimal produksjon og utvinningsgrad, sier Hatlem.

I mange av produksjonsbrønnene går brønnbanen horisontalt inn i reservoaret med en avstand på mellom ni og 16 meter til kontaktpunktet mellom olje og vann. I brønnene hvor det ikke er vann i bunnen av reservoaret, går brønnene derimot så dypt som mulig.

– Den nye teknologien gav oss muligheten til å "se" bunnen av reservoaret rundt borekronen, slik at vi kunne manøvrere deretter, sier Hatlem.

Boregruppen for Grane har også testet bruken av seismiske undersøkelser under boringen. Det er dokumentert at denne teknologien gir mulighet for å "se" 300 til 400 meter foran borekronen under boring.

I rute

Hittil er om lag 90 prosent av Grane-utbyggingen ferdig. Utbyggingen er godt i rute etter planen som innebærer produksjonsstart i oktober. Utbyggingen er også godt innenfor en total kostnadsramme på 15,5 milliarder kroner, som er én milliard mindre enn det som ble oppgitt i Plan for utbygging og drift (PUD) av Grane.

Den 15. desember var for øvrig alle plattformmodulene ferdigstilt. Modulene blir nå testet ut ved AkerKværners verft på Stord, i Egersund, Stavanger og Verdal.

Til våren skal modulene transporteres til Grane-feltet, hvor de etter planen skal installeres i perioden april til juni.

Rettighetshavere på Grane

Norsk Hydro (operatør)
Petoro AS
Esso Expl. & Prod. Norway
Norske Conoco

38,0%
30,0%
25,6%
6,4%