Midlertidig kraftanlegg på Kollsnes

januar 11, 2003, 18:30 CET

Statnett, i samarbeid med Statoil og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), skal mandag 13. januar levere en søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å bygge et midlertidig kraftanlegg på Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland.

Anlegget vil bli drevet av naturgass. Forutsatt at det gis konsesjon, kan anlegget settes i drift i februar. Det skal kunne drives midlertidig i fire måneder.

Selskapene ønsker derved å redusere faren for å måtte iverksette strømrasjonering i løpet av våren.

En del kommersielle og avtalemessige forhold må på plass for at prosjektet skal bli realisert. Disse forholdene arbeides det med nå.

Statnett har vært pådriver og tilrettelegger i saken og har siden før jul arbeidet med å få fram en midlertidig kraftløsning. Selskapet ønsker å etablere et anlegg bestående av sju gassturbiner. Disse vil til sammen kunne produsere 150 megawatt (MW) strøm som tilsvarer behovet for 50.000 til 60.000 husstander i perioden.

Lokaliseringen til Kollsnes har sammenheng med at et slikt anlegg må ligge der det er tilstrekkelig tilgang på gass, samt at det må være i tilknytning til en kraftledning.

Strømmen som produseres her vil komme hele Sør-Norge til gode. Anlegget vil være spesielt viktig for å sikre forsyningen av Bergensområdet på grunn av den begrensede nettkapasiteten inn til området fra andre regioner.

Kraftsituasjonen er ikke vesentlig forandret med dette, men kapasiteten som et slikt midlertidig kraftverk gir, vil likevel være et nyttig bidrag til å redusere faren for rasjonering.