Større verdier fra norsk sokkel

januar 14, 2003, 13:00 CET

Konsernsjef Olav Fjell er blant hovedtalerne på det årlige seminaret til Norsk petroleumsforening (NPF), som holdes på Lillehammer 14. og 15. januar.

Hovedbudskapet i Fjells presentasjon er at norsk petroleumsnæring kan skape enda større verdier fra norsk kontinentalsokkel i årene framover og at mulighetene for internasjonal vekst er stor.

Han forutsetter en aktiv medvirkning fra politikere og myndigheter, slik at rammebetingelsene til enhver tid støtter opp om fortsatt aktivitet og sysselsetting.

Seminaret, som arrangeres for 23. gang, har tidligere vært forbeholdt politikere og industriledere, men er i år for første gang åpent for media.

Se Fjells presentasjon her.