Legger bort planer om mobilt kraftverk

januar 15, 2003, 20:30 CET

Statnett og Statoil er enige om at planene for et midlertidig kraftanlegg på Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland ikke blir videreført. I dagens kraftsituasjon er ikke prosjektet regningsvarende.

Det viser beregninger fra Statoil som har hatt det kommersielle ansvaret for konseptet.

Partene har de siste dagene, i et godt samarbeid, jobbet grundig for å få på plass de kommersielle og avtalemessige forholdene rundt kraftanlegget. Det har hele tiden vært en forutsetning at prosjektet skulle baseres på vanlige kommersielle vilkår.

De prisforventninger som ligger til grunn nå viser at prosjektet ikke er kostnadsbærende. Statoil som kommersiell aktør har derfor ikke kunnet akseptere denne risikoen.

Partene igangsatte et arbeid der målet var å etablere et konsept som kunne la seg realisere på kort tid. Et midlertidig kraftanlegg på Kollsnes ble foreslått for å øke krafttilgangen i en situasjon med et akutt strømbehov i Norge. I en normal kraftsituasjon ville et slikt anlegg ikke bli vurdert.