Stans på Åsgard B

januar 20, 2003, 12:45 CET

Produksjonen på Åsgard B-plattformen i Norskehavet måtte stanses søndag 19. januar på grunn av en skade i fakkelsystemet.

Mannskapet oppdaget at fakkelen brant unormalt. Inspeksjon med helikopter avslørte lekkasje i flensen i øverste del av røret som forsyner pilotflammen i fakkeltippen med brenngass, forklarer plattformsjef Rune Hansen.

"Lekkasjen har ført til unormalt høy varmebelastning på deler av vedlikeholdsdekket under fakkeltippen, drøyt 100 meter over hoveddekket. Lekkasjen er nå stanset og situasjonen normalisert, men vi har besluttet å gå opp med klatrere for å inspisere skadene og sikre utstyr som tilsynelatende har løsnet," sier han.

Det er neppe aktuelt med full reparasjon av skadene på denne årstiden, men en permanent utbedring kan muligens utføres under den planlagte revisjonsstansen i september i år.

Når inspeksjonen kan gjennomføres avhenger av værforholdene. Det er sterk vind i området i dag. Går alt etter planen, kan produksjonen være oppe igjen i siste halvdel av uken, i følge plattformsjefen.

I stansperioden får Statoils gasskunder leveranser i henhold til de avtaler de har med selskapet, innenfor den fleksibilitet som ligger i avtalene.

Normal produksjon fra Åsgard B-plattformen er om lag 36 millioner kubikkmeter eksportgass og 125.000 fat kondensat i døgnet.